Hyppää sisältöön

Malin Fransberg

Tutkijatohtori
malin.fransberg@nuorisotutkimus.fi

Työskentelen tutkijatohtorina Nuorisotutkimusseuran Nuorten väkivaltarikollisuus -hankkeessa (2024–2026). Olen taustaltani sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Tutkimukseni ovat käsitelleet pääsääntöisesti nuoruuteen liittyviä alakulttuurisia ja kriminologisia kysymyksiä. Olen myös tutkinut nuorten ympäristötoimijuutta ja kriittisen eläinpedagogiikan merkitystä eläinavusteisessa nuorisotyössä.

Väittelin Tampereen yliopistossa 2021 sosiologian oppiaineesta. Väitöskirjatutkimukseni Helsinki Graffiti Subculture: Meanings of Control and Gender in the Aftermath of Zero Tolerance on monivuotinen etnografinen tutkimus pääkaupunkiseudun graffitialakulttuurista. Se käsittelee graffiteihin ja katutaiteiseen kohdistuvaa kontrollipolitiikkaa ja alakulttuurin sukupuolidynamiikkaa nuorten näkökulmista käsin. Väitökseni jälkeen olen työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa erikoistutkijana ja Tampereen yliopiston ja Koneen Säätiön rahoittamassa NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteentutkimushankkeessa postdoc-tutkijana. Toimin kansainvälisen YOUNG-tiedejournaalin koordinoivana toimittajana.

Julkaisuluettelo

Fransberg, Malin (2018). ”The hidden gendered body and illicit performance – Writing graffiti as a woman in Helsinki”. Helsinki Art Museum -publication.

Bird, Susan, Fransberg, Malin, Peipinen, Vesa (2017). ”Hot in Helsinki – Exploring legal geographies in a DIY-sauna”. Flinders Law Journal, vol. 18 (2), s. 377 – 397.

Fransberg, Malin (2014). ”Graffititieto – Etnografinen tutkimus graffitimaalareiden alakulttuurista”. Oikeus 2014:3, s. 291 – 313.

Fransberg, Malin (2013). Graffitikunskap – En etnografisk studie om graffitimålare i en nolltoleransmiljö. Pro gradu – arbete, Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.