Hyppää sisältöön

Syrjäytymisen lasku. Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta

Tutkimus käsittelee NEET-nuoria (Not in Education, Employment, or Training) eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Se selvittää nuorten taustaan liittyvien tekijöiden sekä perusasteen koulutuksen varaan jäämisen yhteyttä NEET-statukselle jäämiseen, NEET-statukselle jäämisen yhteiskunnallisia kustannuksia sekä kohdennetun nuorisotyön mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta. Kohdennettu nuorisotyö on tässä yhteydessä työpajavalmennusta ja etsivää nuorisotyötä.

Tulosten mukaan sekä perusasteen koulutuksen varaan jääminen että huono-osaisempi tausta ovat usein yhteydessä NEET-statukselle jäämiseen. Huono-osaista taustaa mitattiin vanhempien toimeentulotuen saannon kestolla sekä sillä, oliko nuori ollut sijaishuollossa. Vaikka perusasteen tutkinnon varaan jääminen on yhtey­dessä NEET-statukselle jäämiseen, vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuen saanti ja sijaishuollossa olo lisäsivät nuorilla riskiä jäädä NEET-statukselle silloinkin, kun he olivat suorittaneet toisen asteen tutkinnon.

Julkaisutiedote

Etsivä nuorisotyö ja työpajat hyödyttävät syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, 17.9.2020.

Tekijät:
Teemu Vauhkonen ja Tommi Hoikkala
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 153
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-372-006-0
Ulkoasu:
Verkkojulkaisu (pdf)
Sivumäärä:
126 s.

Tommi Hoikkala

VTT, dosentti
Tutkimusprofessori emeritus
040 542 5446
tommi.hoikkala@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili