Hyppää sisältöön

Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä

Monialaisesti toimivan Ohjaamon tavoitteena on, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja saumattomasti siten, että palvelut tukisivat nuorten oikea-aikaista etenemistä elämässä. Kirjassa pureudutaan tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen kautta kysymyksiin, miten nuoret kokevat Ohjaamon palvelut, mitä Ohjaamoissa työskentely edellyttää ammattilaisilta, ja miten monialainen toimijakonsepti asettuu osaksi muuta palvelujärjestelmää. Lisäksi kirjassa pohditaan Ohjaamo-toiminnan kehittämisen suuntia: on tärkeää vahvistaa pohdinnan tilaa antavaa ja nuorten vertaissuhteet huomioivaa ohjausta sekä Ohjaamojen yhteiskunnallista tehtävää, jossa tuotetaan tietoa nuorten tarpeista sekä palvelujen pullonkauloista ja tarjotaan vastavoimia nuoria ulostyöntäville rakenteille.

Kirja soveltuu nuorten palveluista ja ohjauksesta, monialaisesta yhteistyöstä ja sen johtamisesta sekä palvelujen arvioinnista kiinnostuneille. Näitä teemoja sekä Ohjaamojen toimintaa tarkastellaan kirjassa moni-tieteisesti; mukana on nuorisotutkimuksen, sosiaalityön tutkimuksen, organisaatiososiologian, sosiaalipolitiikan, kasvatusfilosofian, ohjauksen tutkimuksen sekä talousmaantieteen tutkimusotteita.

Julkaisutiedote

Ohjaamo-toiminta punoo yhteen pirstaleista nuorten palvelujärjestelmää, 6.10.2020.

Julkaisijat

Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR)

Tekijät:
Mirja Määttä ja Anne-Mari Souto (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 226, verkkojulkaisuja 154
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (painettu teos), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-007-7 (painettu teos), 978-952-372-008-4 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
274 s.