Hyppää sisältöön

Ohjaamo-toiminta punoo yhteen pirstaleista nuorten palvelujärjestelmää

Nuorille suunnatuista Ohjaamoista on ilmestynyt tänään Mirja Määtän ja Anne-Mari Souton toimittama artikkelikokoelma Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo – Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. Ohjaamojen palvelut on tarkoitettu alle 30-vuotiaille, ja niissä asioidaan erityisesti kouluttautumiseen, töihin ja arkeen – asumiseen, talouteen ja hyvinvointiin – liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä nuorten tarvitsemia palveluja yhdistävistä, monialaisista Ohjaamoista on kehittynyt 2010-luvulla merkittävä osa itsenäistyvien nuorten palvelujärjestelmää. Ohjaamo-toiminnan tavoitteena on, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut sujuvasti, nuorilähtöisesti ja että saadut palvelut tukisivat nuorten etenemistä elämässä.

”Ohjaamojen taustalla olevia ohjaus-, työllisyys- ja laaja-alaisia nuorisopolitiikkoja on syytä tarkastella monipuolisesti ja kriittisestikin”, sanovat kirjan toimittajat Mirja Määttä ja Anne-Mari Souto. Tulkittu ja tutkittu Ohjaamo -kirjan puheenvuorot ja artikkelit tekevät juuri niin nostamalla esille keskeisiä nuorten palveluihin liittyviä pohdintoja.

Millaisin lähtöoletuksin Ohjaamojen toimintaa rakennetaan, millaisena yhteiskuntaan kiinnittyminen niissä nähdään, entä nuoret kansalaiset? Palveleeko Ohjaamo lupauksensa tavoin kaikkia nuoria, vai pitäisikö kohderyhmää määritellä ja rajata tarkemmin? Missä määrin Ohjaamoiden tarjoama ohjaus voi olla nuorilähtöistä, kun taustalla ovat yhteiskunnan normatiiviset odotukset koulutus- ja työmarkkinakansalaisuudesta?

Kirja antaa vastauksia esimerkiksi siihen, mihin suuntaan Ohjaamoja kannattaa kehittää. Ohjaamoissa on tärkeää vahvistaa pohdinnan tilaa ja aikaa antavaa ja nuorten vertaissuhteet huomioivaa ohjausta sekä Ohjaamojen yhteiskunnallista tehtävää. Siinä tuotetaan tietoa nuorten tarpeista sekä palvelujen pullonkauloista ja tarjotaan vastavoimia nuoria ulostyöntäville rakenteille. Julkinen huoli työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista sekä palvelujen väliin putoamiset perustelevat Ohjaamo-toiminnan tarvetta ja palvelujen integraatiota, mutta kehystävät myös Ohjaamoille asettuvia isoja tulosodotuksia. Ohjaamojen vaikuttavuuden tarkasteluissa tulisi mitata ohjauksen hyötyä sekä institutionaalisesti määrittyvinä tuotosodotuksina että yksilöllisesti merkityksellisenä toimijuuden vahvistumisena.

Kirja soveltuu nuorten palveluista ja ohjauksesta, monialaisesta yhteistyöstä ja sen johtamisesta sekä palvelujen arvioinnista kiinnostuneille. Näitä teemoja sekä Ohjaamojen toimintaa tarkastellaan kirjassa monitieteisesti; mukana on nuorisotutkimuksen, sosiaalityön tutkimuksen, organisaatiososiologian, sosiaalipolitiikan, kasvatusfilosofian, ohjauksen tutkimuksen sekä talousmaantieteen tutkimusotteita.

Teoksen tiedot

Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä -teoksen kansikuva.

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo – Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. ISBN (nid.) 978-952-372-007-7, julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 226, sarja: Kenttä. Ulkoasu: nidottu, 274 s., kirjastoluokat 30, 38.8. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR) 2020

Lisätiedot

Mirja Määttä VTT, Projektitutkija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

mirja.maatta@xamk.fi

puh. 050 411 5447

Anne-Mari Souto YTT, KM, Yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta/Ohjauksen koulutus

anne-mari.souto@uef.fi

puh. 050 430 5524

Kirjan tilaukset Nuorisotutkimusseura verkkokaupasta.

Kirja on lähiaikoina saatavilla myös Tiedekirjasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Snellmaninkatu 13, Helsinki sekä Rosebud Booksin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)Tiedekulman myymälästä, Yliopistonkatu 4, Helsinki ja näiden kauppojen omista verkkokaupoista. Kirjaa voi tilata kaikkiin muihinkin kirjakauppoihin Suomessa.

Kirjasta on saatavilla myös maksuton verkkoversio (pdf-tiedosto).

Jaa somessa: