Hyppää sisältöön

Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan keskeytymistä huonona asiana

Nuorten arkea ja hyvinvointia korona-aikana tarkasteleva kirjoitussarja jatkuu harrastustoimintaa ja vapaa-aikaa käsittelevällä kirjoituksella. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden Mikko Salasuon ja Jenni Lahtisen tekstistä ilmenee, että nuorista kolme viidestä oli joutunut keskeyttämään harrastuksensa koronan vuoksi. Heistä 29,5 prosenttia oli kokenut keskeytymisen vaikutuksen erittäin kielteiseksi. Harrastustoiminnan keskeytyminen koronan takia oli yhteydessä matalampaan vapaa-ajan tyytyväisyyteen noin neljänneskouluarvosanan verran. Harrastusten keskeytymistä enemmän nuorten kokemaan vapaa-ajan tyytyväisyyteen vaikutti kuitenkin sopivaksi koettu vapaa-ajan määrä: liian vähäinen tai liiallinen vapaa-aika oli yhteydessä heikompaan tyytyväisyyteen.

Mielenkiintoinen, jo aiemmassa koronatutkimuksen aineistonkeruussa esiin tullut havainto oli, että osa vastaajista (touko-kesäkuun 2021 aineistonkeruukierroksella 15,6 %) raportoi harrastusten keskeytymisellä olleen myönteisiä vaikutuksia omaan elämään. Näiden nuorten ääni ei tutkijoiden tulkinnan mukaan ole juurikaan kuulunut julkisessa keskustelussa, koska se on poikkiteloin mediakeskustelua hallitsevan yleisen diskurssin kanssa.

– Näiden nuorten kokemukset poikkeavat kansallisesta harrastamisen ”hyvän kertomuksesta”, jonka mukaan mikä tahansa harrastaminen tuottaa yksinomaan myönteisiä kokemuksia ja vaikutuksia sekä lisää hyvinvointia. Näin ei tietenkään ole, vaan osa nuorista kokee harrastuksensa esimerkiksi liikaa aikaa vieväksi, kuormittavaksi tai jopa velvollisuudeksi, toteaa Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo.

Salasuon ja Lahtisen kirjoitus tarjoaa uutta tietoa nuorten harrastamisesta korona-aikana käytävään keskusteluun ja tuo esiin nuorten kokemuksia. Tutkijat päättelevät, että yleisellä tasolla, koko vapaa-ajan viitekehyksessä, harrastusten keskeytymisen vaikutusta vapaa-aikaan voi kuvata harmitukseksi. Tilanne ei vaikuta merkittävästi muuttuneen korona-ajan pitkittyessä. Nuorten vapaa-ajan tyytyväisyys oli edelleen matalammalla tasolla, kuin ennen koronaa.

Kirjoitussarja tarjoaa arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pandemian aikana

Nyt julkaistava kirjoitus on osa Nuorisotutkimusverkoston Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanketta, jonka tulokset raportoidaan marraskuussa 2020 käynnistyneessä Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjassa. Hankkeen toinen aineistonkeruu toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Uusi aineisto käynnisti kirjoitussarjan toisen vaiheen, jonka ensimmäinen julkaisu ilmestyi elokuussa 2021. Sarja jatkuu syksyn ja talven mittaan tarjoten arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pitkittyneessä pandemiatilanteessa.

Lue kirjoitus:

”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen

Mikko Salasuo ja Jenni Lahtinen

Lisätiedot

Mikko Salasuo, vastaava tutkija

mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

puh. 0 40 548 5520

Jenni Lahtinen, tutkija

jenni.lahtinen@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5395

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.

Kirjoitukset ilmestyvät Näkökulma-sarjan alaisuudessa, joka on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toimintaa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Jaa somessa: