Hyppää sisältöön

Keskisuomalaiset nuoret kaipaavat monipuolisempaa kulttuuritoimintaa

Nyt julkaistava työväline suunniteltu kulttuurisen nuorisotyön kehittämiseen

Tiedote, Nuorisotutkimusseura 4.5.2022

Nuorisotutkimusseuran uudessa julkaisussa Nuorten kulttuuria tukemassa osoitetaan, että kulttuuriselle nuorisotyölle on paljon kysyntää, mutta nuorten harrastusmahdollisuudet eivät jakaudu tasapuolisesti Keski-Suomen maakunnassa. Tutkimukseen haastateltujen nuorten mukaan Jyväskylässä kulttuurin harrastaminen on helppoa monipuolisen tarjonnan ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi, mutta pienemmillä paikkakunnilla tarjontaa on vähemmän ja harrastuspaikalle on usein pitkä matka.

Nuorisotutkimusseura on julkaissut verkossa teoksen Nuorten kulttuuria tukemassa: Nuoret kulttuurin harrastajina ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä sekä kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen Keski-Suomessa. Teoksessa tarkastellaan kulttuurista nuorisotyötä osana kansallista kulttuuri- ja nuorisopolitiikkaa, selvitetään nuorten ja asiantuntijoiden näkemyksiä kulttuuriharrastusten tilasta Keski-Suomessa sekä julkaistaan itsearviointimittaristo kulttuurisen nuorisotyön tarpeisiin.

Teatteriesityksiä ja autojen tuunaamista: kulttuurisen nuorisotyön monipuolinen kenttä

Tutkimuksessa haastateltiin 15–20-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria sekä kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita. Haastatelluissa nuorissa oli näyttelemistä harrastavia ja bändeissä soittavia kulttuuriaktiiveja, mutta myös liikuntaa ja autoja harrastavia nuoria miehiä, joita kulttuurinen nuorisotyö harvemmin tavoittaa.

Kulttuurista nauttiminen oli yhteistä kaikille haastatelluille, oli kyseessä sitten kulttuuriharrastuksen sosiaalinen puoli, soittajana kehittyminen tai musiikin kuuntelu arjessa. Kulttuuria runsaasti harrastavilla oli paljon ehdotuksia kulttuurisen nuorisotyön kehittämiseksi: he toivoivat muun muassa enemmän nuorille sopivia kulttuuritapahtumia ja -palveluja, lisää koulupäivien jälkeistä kulttuuritoimintaa sekä vaikutusmahdollisuuksia kulttuuripalvelujen sisältöihin. Sen sijaan vähän kulttuuria harrastaville kulttuuritarjonnan vähäisyys omalla paikkakunnalla ei näyttäytynyt ongelmana, koska omat kiinnostuksenkohteet olivat muualla.

Asiantuntijoiden mukaan nuorten tavoittaminen tärkeintä

Sekä nuorten että asiantuntijoiden haastatteluissa toistui aikaisempien tutkimusten havainto: syy kulttuurin harrastamattomuuteen on useimmiten kiinnostuksen puute. Näitäkin nuoria voi kuitenkin tavoittaa kulttuurisen nuorisotyön menetelmillä, kunhan se tapahtuu heidän omilla ehdoillaan. Esimerkiksi kuvataidetta ja autoharrastusta yhdistävien koristelumaalaustyöpajojen kautta on tavoitettu suuria määriä sellaisiakin nuoria, jotka muuten ovat olleet nuorisotyön ulottumattomissa.

Kulttuurisella nuorisotyöllä on asiantuntijoiden mukaan paljon syrjäytymistä ehkäisevää potentiaalia, jota ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi. Ylisukupolvinen huono-osaisuus, resurssien ja tekijöiden vähäisyys pienillä paikkakunnilla ja hankaluudet tavoittaa nuoria ovat nykypäivän nuorisotyön merkittävimpiä haasteita.

Itsearviointimittaristo – joustava työkalu kulttuurisen nuorisotyön käyttöön

Tässä teoksessa julkaistava itsearviointimittaristo on suunniteltu kulttuurisen nuorisotyön laadun ja nuorten osallisuuden säännölliseen arviointiin. Se on kehitetty haastatteluaineiston, alan kirjallisuuden sekä aikaisempien itsearviointimittaristojen pohjalta monien erilaisten kulttuurisen nuorisotyön työmuotojen käyttöön. Mittaristo on suunnattu erityisesti Keski-Suomessa kulttuurista nuorisotyötä tekevien tarpeisiin, mutta se on sovellettavissa myös muiden alueiden tarpeisiin.

Lisätietoja

Anton Schalin, puh. 050 342 7571, sp anton.j.schalin@jyu.fi

Miikka Pyykkönen, puh. 040 805 4183, sp miikka.pyykkonen@jyu.fi

Teoksen tiedot

Anton Schalin & Miikka Pyykkönen (2022) Nuorten kulttuuria tukemassa: Nuoret kulttuurin harrastajina ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä sekä kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen Keski-Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 171, sarja: Kenttä, ISBN 978-952-372-034-3, ISSN 1799-9227, 55 s.

Nuorten kulttuuria tukemassa kansi.

Julkaisu on vapaasti ladattavana ja luettavana Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.  

Julkaisua käsitellään Jyväskylän Veturitalleilla pidettävässä, Jyväskylän kaupungin järjestämässä Nuorisofoorumissa 13.5.2022 klo 10. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Veera Ruotsalainen, puh. 044 012 4608, sp veera.ruotsalainen@nuortensuomi.fi

Nuorisofoorumin ohjelma

10.00 tapahtuma alkaa, alkusanat ja nuorten työpajatyöskentelyä eri alojen asiantuntijoiden kanssa

12.00–13.00 lounastauko (omakustanteinen)

13.00–15.00 päättäjät paikalla ja keskustelua 

Jaa somessa: