Hyppää sisältöön

Suunnitelmallisuudella lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta TET-jaksoihin

Työelämään tutustumisjaksojen eli TET-jaksojen kehittämiseksi kaivataan lisää suunnitelmallisuutta, jonka avulla voidaan lisätä niiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Näin todetaan tänään 7. huhtikuuta julkaistussa tutkimuksessa Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

TET-jaksokokemukset vaihtelevat

Tutkimuksessa selvitettiin TET-jaksojen toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Tutkimuksessa selvisi, että TET-jakso on nuorille hyvin erilainen kokemus, johon vaikuttavat muun muassa oppilaan oma tilanne, tausta, koulujen ohjauskäytännöt sekä paikka, jossa TET-jakso suoritetaan.

Sinikka Aapola-Kari Nuorisotutkimusseurasta kertoo, että nuorten näkökulmasta TET-jaksojen positiiviset puolet kytkeytyvät mielenkiintoisiin työtehtäviin, uuden oppimiseen, mukavaan ja vastaanottavaan työyhteisöön, työpaikan joustavuuteen sekä koettuun vaihteluun kouluarjesta. Negatiivisina puolina korostuvat osalla oppilaista työtehtävien tylsyys ja monotonisuus; joillain oli ollut myös liian raskaita työpäiviä ja liian vähän taukoja.

Monipuolisilla toimenpiteillä kohti vaikuttavampia TET-jaksoja

Tutkimuksessa kerättyyn aineistoon pohjautuen tutkimustiimi ehdottaa useita toimenpiteitä TET-jaksojen kehittämiseksi. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä kattavaa seurantatietoa TET-jaksojen toteutumisesta, eikä myöskään esimerkiksi siitä, millaisissa TET-paikoissa oppilaat ovat olleet. Ei siis pystytä varmuudella tietämään, millaista eriytymistä sukupuolen, kieli- tai kulttuuritaustan tai sosioekonomisen taustan perusteella tapahtuu. On kuitenkin syytä olettaa, että näillä tekijöillä on vaikutusta siihen, miten TET-jaksot toteutuvat.

Tutkimuksen mukaan TET-jaksoissa on paljon kehityspotentiaalia. Kehittämällä seurantajärjestelmää, ohjausmallia ja tiiviimpää yhteistyötä eri tahojen välille TET-jaksoista saadaan entistä myönteisempiä, tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia kokemuksia nuorille.

Hankkeen loppuraportti, blogiteksti sekä nuorille suunnattu video löytyy MDI Public Oy:n sivuilta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Tutkimuksen ovat toteuttaneet MDI Public Oy, Nuorisotutkimusseura ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusverkosto

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

Tutkija Jenni Lahtinen

Nuorisotutkimusverkosto

jenni.lahtinen@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: