Hyppää sisältöön

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan 2022 etsitään artikkelikirjoittajia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto julkaisevat Nuorten elinolot -vuosikirjan marraskuussa 2022.

Nuorten elinolot -vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta. Laajasti luettu, joka toinen vuosi ilmestyvä vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa nuorten elinoloja kuvaavana julkaisuna.

Nuorten elinolot 2022 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuoruutta tälle ajalle ominaisen poikkeuksellisuuden näkökulmasta. Nuoret poikkeustilassa -julkaisussa nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestytään sukupolvikokemuksena covid-19-pandemian hallitsemassa maailmassa. Poikkeustila ymmärretään nuorten ihmis- ja vuorovaikutussuhteisiin, elämänkulkuun, yhteisöihin ja instituutioihin erilaisin tavoin vaikuttavina olosuhteina ja tekijöinä.

Vuosikirjan tavoitteena on koota yhteen useamman tieteenalan tutkimusperinteistä ammentavaa tutkimusta. Teemaa voi tarkastella niin yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteiden, psykologian, taloustieteiden, filosofian, kuin taiteen tai ympäristötieteiden näkökulmasta.

Kutsumme julkaisuun tutkimusartikkeleita, joissa Nuoret poikkeustilassa -ilmiötä käsitellään nuoria ja nuoruutta määrittävänä sukupolvikokemuksena esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta:

 1. nuorten muuttuvina ja kapeutuvina, mutta toisaalta myös laajentuvina yhteisöinä, sosiaalisina suhteina ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksina
 2. kollektiivisina muistoina poikkeuksellisesta nuoruudesta
 3. nuorten digitalisoituvana arkena, tiloina ja toimintaympäristöinä
 4. koulunkäynnin, vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän muuttuvina käytäntöinä
 5. sumeana tulevaisuutena – osallisuutena ja osattomuutena erilaisiin tulevaisuuden näkymiin.

Vuosikirjan rakenne

Vuosikirja jakautuu tilasto-osaan ja artikkeliosaan, jotka ovat vuoropuhelussa keskenään. Kirjan tilasto-osiossa tarkastellaan teemaa tuoreiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinoloja koskevien rekisteri- ja kyselyaineistojen avulla. Teoksen toinen osa muodostuu artikkeleista, joiden kirjoittajia nyt etsitään. Kirjan artikkeliosan tekstit voivat olla joko teoreettisia, katsaustyyppisiä tai empiirisiä tutkimusartikkeleita.

Lisäksi vuosikirja sisältää lyhyitä kommenttipuheenvuoroja sekä nuorten henkilökohtaisia kokemuksia teemaan liittyvistä aiheista. Kommenttipuheenvuoroja ryhdytään kokoamaan, kun artikkelivalinnat on tehty.

Aikataulu

Abstraktin viimeinen jättöpäivä on 4.6.2021.

 • Valinnoista ilmoitetaan kaikille abstraktin jättäneille ma 21.6.2021.
 • Artikkelikäsikirjoituksen ensimmäinen versio valmiina 1.11.2021 mennessä.
 • Seuraava versio artikkelista valmiina 28.2.2022 mennessä.
 • Artikkelit lähetetään referee-menettelyyn 31.3.2022 mennessä.
 • Lopulliset artikkelit valmiina kesäkuussa 2022 (päivämäärä tarkentuu myöhemmin).
 • Nuorten elinolot -vuosikirja julkaistaan marraskuussa 2022.

Abstraktin lähettäminen

Lähetä sähköpostitse yhden sivun mittainen abstrakti (korkeintaan 400 sanaa), joka sisältää otsikon, tiivistetyn sisällön, aineiston, menetelmän ja tulokset/johtopäätökset.

Lähetä lisäksi yhteystietosi sekä lyhyt kuvaus itsestäsi ja aiemmista, mahdollisesti aiheeseen liittyvistä julkaisuistasi.

Lähetä abstraktisi 4.6.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: Seija Nurmi, etunimi.sukunimi@thl.fi

Kirjoittajakutsua voi välittää eteenpäin.

Lisätietoja

Nuorten elinolot -vuosikirjan vastuutoimittajat THL:ssä:

Päivi Känkänen

erikoistutkija

puh. 029 524 7167

Marjatta Kekkonen

erikoistutkija

puh. 029 524 7401

Mika Gissler

tutkimusprofessori

puh. 029 524 7279

Anna-Maria Isola

tutkimuspäällikkö

puh. 029 524 7334

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi.

Jaa somessa: