Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan ensirakkauden kokemusta ja nuorten aikuisten motivaatiota tehdä monikulttuurista nuorisotyötä

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset opinnäytetyöt. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä Mikkelissä. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 30 pro gradua ja 16 AMK-perustutkinnon opinnäytettä. Kilpailuun lähetettyjen töiden kirjo oli tänäkin vuonna moninainen: niissä tarkasteltiin mm. ensirakkauden kokemusta, lastensuojelua ja nuorisopsykiatriaa, nuorisokulttuureita ja -politiikkaa sekä yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä.

Kilpailun voiton pro gradu -sarjassa vei selvällä piste-enemmistöllä Ilona Hoikkalan Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tehty opinnäytetyö “Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT” Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien nuoruuskokemusten ja suomalaisen tunnehistorian tuottajina. Nuorisotutkijoista koostuvan arviointiraadin jäsenet arvostivat erityisesti Hoikkalan kykyä tarkastella nuoruuden käsitettä innovatiivisella, mutta samalla vahvasti teoriatietoisella tavalla. Aineiston analyysissa nostetaan herkullisesti esiin ajatus ensirakkaudesta ja siihen liittyvästä ’ihastuksen kutkuttavasta väänteestä vatsassa’ ylisukupolvisena nuoruuden alkupisteenä sekä pohditaan ansiokkaasti yksilön ja rakenteen ikiaikaista suhdetta.

AMK-töiden sarjan voitti yhteisöpedagogi Ianthe De Paepe työllään Let’s get international! Young adults’ motivation to volunteer in intercultural youth work. Opinnäytetyö on tehty Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opinnäytetyö on asetelmaan erinomainen ja laadultaan korkeatasoinen. Aiempi tutkimus, oma tutkimusaineisto ja analyysitapa sekä tulokset on kuvattu niin selkeästi, laajasti ja johdonmukaisesti, että sen pohjalta voisi kirjoittaa oikopäätä tieteellisen artikkelin.

Molemmissa sarjoissa jaettiin myös kunniamainintoja. Gradu-sarjassa ensimmäisen kunniamaininnan sai Juho Hänninen Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tekemällään työllä The four stages of DIY-career: The life courses and careers of youth culture practitioners from Lepakkoluola and Helsinki Scene of the early 1980. Gradu-sarjan toisen kunniamaininnan saa Liekki Valaskiven pro gradu -työ Informoikaa itseänne ja olkaa avomielisempiä. Sukupuolivähemmistöjen kokemuksia peruskoulusta.

AMK-sarjan ensimmäinen kunniamaininta meni yhteisöpedagogi Iris Damstenin opinnäytetyölle Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja deradikalisoituminen. Työ on tehty Kaakkois- Suomen ammattikorkeakouluun, yhteisöpedagogin koulutusohjelmaan. AMK-sarjan toinen kunniamaininta jaettiin kahdelle tasapisteet saaneelle työlle, joista toinen on yhteisöpedagogi Arho Viitalan Nuoret toiminnan järjestäjinä nuorisotalolla- osallisuuden ideaalia haastamassa. Jaetulle toiselle kunniamaininnalle nousi yhteisöpedagogi Ville Eerikäisen lopputyö Näkökulmia verkossa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen.

Opinnäytetyökilpailullaan Nuorisotutkimusseura haluaa lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta oppialana. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. AMK-töitä on palkittu vuodesta 2013 alkaen. Amk-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkintojen ja ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteet. Tänä vuonna vuorossa olivat amk-perustutkintojen opinnäytteet.

XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä. Päivät kokoavat Mikkeliin 7.–8.11. noin 150 nuorisotutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä pohtimaan nuoruuden ja kansalaisuuden suhdetta.

Palkitut työt

Gradu-sarja

Voittaja:

Ilona Hoikkala:
”Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT” Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien nuoruuskokemusten ja suomalaisen tunnehistorian tuottajina
Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kunniamaininta 1:

Juho Hänninen:
The Four Stages of a DIY Career: The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980
Economic and Social history, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Kunniamaininta 2:

Liekki Valaskivi
”Informoikaa itseänne ja olkaa avomielisempiä” Sukupuolivähemmistöjen kokemuksia suomalaisesta peruskoulusta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden laitos, Tampereen yliopisto

AMK-sarja

Voittaja:

De Paepe, Ianthe:
Let’s get international! Young adults’ motivation to volunteer in intercultural youth work
Yhteisöpedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Kunniamaininta 1:

Damstén, Iris:
Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja deradikalisoituminen
Yhteisöpedagogi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle:

Eerikäinen, Ville:
Näkökulmia verkossa toimivan työpajan kehittämiseen
Yhteisöpedagogi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle

Viitala, Arho:
Nuoret toiminnan järjestäjinä nuorisotalolla – Osallisuuden ideaalia haastamassa
Yhteisöpedagogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Lisätietoja

Jaana Lähteenmaa
Nuorisotutkimuksen dosentti, arviointiraadin puheenjohtaja
jaana.lahteenmaa@tuni.fi

Heta Pulkkinen
toimistosihteeri, arviointiraadin sihteeri
heta.pulkkinen@nuorisotutkimus.fi
p. 044 416 5314

Jaa somessa: