Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerokutsu

Nuorisotutkimus-lehti julistaa kutsun teemanumeroiden toimittamiseen. Teemanumerot keskittyvät uuteen tai käsittelemättä jääneeseen nuorisotutkimuksen alaan. Ne voivat käsitellä erilaisia nuoruuteen liittyviä teemoja, kuten kulttuureja, elinoloja, palveluja tai nuorisopoliittisia kysymyksiä, mutta olla myös teoreettisia, käsitteellisiä tai metodologisia avauksia. Painotamme innovatiivisuutta ja kriittisyyttä. 

Teemanumeron toimittajia pyydetään tekemään kirjallinen ehdotus teemasta lehden toimituskunnalle viimeistään 21.3.2024. Ehdotuksen (max. 1500 sanaa) tulee sisältää seuraavat asiat: 

  • Päävastuussa olevan toimittajan/toimittajien nimet, yhteystiedot ja taustaorganisaatio sekä päävastuussa olevan toimittajan lyhyt ansioluettelo.
  • Abstraktin, joka sisältää työotsikon ja kuvauksen teemanumeron sisällöstä. 

Teemanumeroon mahtuu 3–5 vertaisarvioitua artikkelia sekä 1–2 katsausta ja 3–5 puheenvuoroa sekä mahdollisuuksien mukaan muita teemaan liittyviä tekstejä. Artikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin. Valmis teemalehti on noin 80–90-sivuinen. Lisätietoja lehden tekstityypeistä ja kirjoittajaohjeet.

Teemanumeroa tehdään alusta asti tiiviissä yhteistyössä lehden toimituksen kanssa. Hyväksyttyjen teemanumeroiden toimittajat vastaavat kirjoittajakutsujen tekemisestä ja kutsusta tiedottamisesta omissa verkostoissaan. Lisäksi kutsua levitetään Nuorisotutkimus-lehden ja Nuorisotutkimusseuran tiedotuskanavissa. Teemanumeroiden vierailevien toimittajien vastuulla on prosessi kokonaisuutena, eli yhteydenpito kirjoittajien, lehden toimituksen ja arvioijien kanssa sekä pääkirjoituksen kirjoittaminen.  

Teemanumeroehdotuksissa voi nimetä mahdollisia kirjoittajia. Kirjoittajakutsun pitää kuitenkin olla avoin, jotta kaikki teemasta kiinnostuneet voivat osallistua. Teemanumeroiden vertaisarvioijat valitaan siten, että teemanumeron toimittajat esittävät yhtä arvioijaa ja toisen valitsee lehden toimitus. Lopullisen päätöksen artikkelien hyväksymisestä tekee Nuorisotutkimus-lehden toimitus yhdessä teemanumeron toimittajien kanssa.

Teemanumeroiden ehdottajat voivat olla yhteydessä lehden päätoimittajaan Anna-Maija Niemeen ennen teemanumeroehdotuksen lähettämistä. Aiempien teemanumeroiden teemoihin voit tutustua Vuosikerrat-sivulla. 

Tässä kutsussa hyväksytään 2–3 teemanumeroehdotusta, joiden ensimmäinen mahdollinen julkaisuajankohta on vuonna 2025. 

Teemanumeroehdotukset toimitetaan päätoimittaja Anna-Maija Niemelle ja toimitussihteeri Tanja Konttiselle viimeistään 21.3.2024. Päätös hyväksymisestä tehdään 31.3.2024 mennessä.

Tanja Konttinen

Toimitussihteeri
044 416 5311
tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: