Hyppää sisältöön

Etsimme Nuorisotutkimusseuraan tutkimusjohtajaa

Nuorisotutkimusseura ry. on vuonna 1988 rekisteröity yhdistys, joka toteuttaa ja kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusseuran toiminnan perustana on vahva akateemisen perustutkimuksen osaaminen, jonka pohjalta toteutamme ja edistämme yhteiskunnasta kumpuavaa soveltavaa tutkimusta ja tutkimusta yhteiskunnan tarpeisiin. Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Toiminnan rahoitus muodostuu OKM:n yleisavustuksesta ja tutkimushankekohtaisista rahoituksista. Nuorisotutkimusseuran toiminnasta vastaa vuosittain valittava hallitus. Nuorisotutkimusseuralle haetaan nyt tutkimusjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen nykyisen tutkimusjohtajan siirtyessä uusiin tehtäviin.

Nuorisotutkimusseura on nuorilähtöinen, kriittinen ja toimii ajan hermolla. Tutkimme yhteiskuntaa ja yhteisöjä, nuorten ajankohtaista elämää, kokemuksia, näkemyksiä ja elinoloja. Keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat myös nuorisotyö, nuorten käyttämät ja heille tarkoitetut palvelut sekä nuoria koskettava päätöksenteko. Strategiassa asetettu tavoitteemme on olla johtava nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottava asiantuntijaorganisaatio Suomessa.

Tehtävän kuvaus

Tutkimusjohtaja vastaa tutkimusorganisaation operatiivisesta johtamisesta yhdistyksen sääntömääräisten kokousten ja hallituksen päätösten mukaisesti. Tutkimusjohtaja toimii useimpien Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden esihenkilönä. Työtä linjaa vuosille 2024–2027 laadittu strategia, jonka toimeenpanoon ja jatkokehittämiseen tutkimusjohtajan odotetaan osallistuvan aktiivisesti. Tutkimusjohtaja toteuttaa strategista johtamista yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Tutkimusjohtaja johtaa akateemista ja soveltavaa tutkimustyötä yhdessä Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessorin kanssa. Valittu henkilö saa johdettavakseen motivoituneen, monipuolisen ja asiantuntevan työyhteisön.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • kokemusta johtamistyöstä ja esihenkilönä toimimisesta
 • kokemusta henkilöstö- ja strategisesta johtamisesta
 • talous- ja yhdistyshallinnon tuntemusta
 • nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tuntemusta
 • kokemusta monitieteisestä sekä akateemisesta ja soveltavasta tutkimustyöstä
 • kokemusta tutkimushankkeiden johtamisesta ja niiden hallinnollisten tehtävien hoitamisesta
 • kykyä tutkimusrahoituksen hankkimiseen
 • tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta
 • hyvää suomen ja englannin suullista ja kirjallista taitoa, ruotsin tyydyttävä taitoa

Lisäksi arvostamme

 • valmiita yhteyksiä alan keskeisiin toimijoihin
 • esiintymistaitoa ja -kokemusta
 • valmiutta ja halua kehittää tutkimusorganisaation toimintaa
 • muuta kielitaitoa.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Tutkimusjohtajan työsuhde on voimassa toistaiseksi ja työssä noudatetaan kokonaistyöaikaa. Toivomme tehtävään valittavan henkilön aloittavan tehtävässä 1.8.2024, mutta myöhempi aloitusaika on neuvoteltavissa. Työpiste sijaitsee Helsingissä Kumpulantiellä, ja tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa toimistolla. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme rekrytoinnissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita, joiden mukaisesti eri sukupuolta olevia ja eri taustoista tulevia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinoistamme löytyy lisätietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmastamme.

Tarjoamme mukavan työyhteisön, kilpailukykyisen palkkauksen ja joustavat työajat. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla työntekijöillemme laajat työterveyshuollon palvelut, hyvät mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, Smartum-hyvinvointiedun sekä mahdollisuuden työnohjaukseen. Suhtaudumme myös kannustavasti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Nuorisotutkimusseurassa noudatetaan valtion virka- ja työehtosopimuksen ehtoja.

Nuorisotutkimusseuran hallitukselle osoitetut hakemukset palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi viimeistään 8.3. kello 15. Tehtävässä sovelletaan enintään 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemusmateriaaleihin tulee sisällyttää

Nuorisotutkimusseuran strategiaan ja vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan voit tutustua verkkosivuillamme.

Lisätietojen antajat

Lisätietoja antavat Nuorisotutkimusseuran hallituksen puheenjohtaja Petri Paju (petri.paju@lskl.fi) tai varapuheenjohtaja Antti Maunu (antti.maunu@utu.fi).

Henkilötietojen käsittely

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Kuva: Unsplash.

Jaa somessa: