Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerokutsu

Nuorisotutkimus-lehti julistaa kutsun teemanumeroiden toimittamiseen. Teemanumerot keskittyvät uuteen tai käsittelemättä jääneeseen nuorisotutkimuksen alaan. Teemanumerot voivat käsitellä erilaisia nuoruuteen liittyviä teemoja, kuten kulttuureja, elinoloja, palveluja tai nuorisopoliittisia kysymyksiä, mutta olla myös teoreettisia, käsitteellisiä tai metodologisia avauksia. Painotamme innovatiivisuutta ja kriittisyyttä.

Teemanumeron toimittajia pyydetään tekemään kirjallinen ehdotus teemasta viimeistään 14.3.2022. Ehdotuksen (1200–1500 sanaa) tulee sisältää seuraavat asiat:

  • Päävastuussa olevan toimittajan/toimittajien nimet, yhteystiedot ja taustaorganisaatio sekä päävastuussa olevan toimittajan lyhyt ansioluettelo
  • Abstraktin, joka sisältää työotsikon ja kuvauksen teemanumeron sisällöstä

Teemanumeroon mahtuu 3–5 vertaisarvioitua artikkelia, 1–2 katsausta ja 3–5 puheenvuoroa sekä mahdollisuuksien mukaan teemaan liittyviä muita tekstejä. Artikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin. Valmis teemalehti on noin 80–90-sivuinen.

Hyväksyttyjen teemanumeroiden toimittajat vastaavat kirjoittajakutsujen lähettämisestä/tiedottamisesta. Lisäksi kutsua levitetään Nuorisotutkimus-lehden tiedotuskanavissa. Teemanumeroiden vierailevien toimittajien vastuulla on prosessi kokonaisuutena, eli yhteydenpito kirjoittajien, lehden toimituksen ja arvioijien kanssa, toisen vertaisarvioijan ehdottaminen ja pääkirjoituksen kirjoittaminen.

Teemanumeroehdotuksissa voi nimetä mahdollisia kirjoittajia. Kirjoittajakutsujen pitää kuitenkin olla avoimia, jotta kaikki teemasta kiinnostuneet voivat osallistua. Teemanumeroiden vertaisarvioijat valitaan siten, että teemanumeron toimittajat voivat esittää yhtä arvioijaa. Toisen valitsee toimitus. Lopullisen päätöksen artikkelien hyväksymisestä tekee Nuorisotutkimus-lehden toimitus yhdessä teemanumeron toimittajien kanssa.

Teemanumeroiden ehdottajat voivat olla yhteydessä lehden päätoimittajaan Mira Kalalahteen ennen teemanumeroehdotuksen lähettämistä.

Tässä kutsussa hyväksytään 2–3 teemanumeroehdotusta, joiden ensimmäinen mahdollinen julkaisuajankohta on vuonna 2023. Päätös hyväksymisestä tehdään 31.3.2022 mennessä.

Teemanumeroehdotukset toimitetaan päätoimittaja Mira Kalalahdelle ja toimitussihteeri Tanja Konttiselle viimeistään 14.3.2022.

Nuorisotutkimus-lehden teemanumeroiden kansia.

Jaa somessa: