Hyppää sisältöön

Kahdessa Näkökulma-tekstissä käsitellään harrastamisen mahdollisuuksia korona-ajan Helsingissä sekä tapoja kehittää osallistavaa taidetoimintaa

Piirroskuva kolmesta istuvasta ihmishahmosta.
Nuoret katsomassa esitystä. Piirros on osa Nuorisotutkimusverkoston tutkijan Susanna Jurvasen etnografista havainnointiaineistoa Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksesta.

Suomeen rakennetaan parhaillaan matalan kynnyksen harrastamisen Suomen mallia nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Samaan aikaan, koronapandemian johdosta, nuorten vapaa-aikaan ja harrastamiseen on kohdistunut mielekästä vapaa-aikaa haurastuttavia rajoitustoimenpiteitä alueellisesti eri tavoin. Korona-aika on ollut haasteellinen ajanjakso tukea niiden nuorten harrastamista, joilla ei pandemian alkaessa ollut harrastusta tai jotka ovat sen tällä aikakaudella lopettaneet. Kirjoitussarjan päätoimittaja dos. Sofia Laineen tekstissä Jokaiselle nuorelle harrastus, mielekästä tekemistä ja kaveri pohditaan mahdollisuuksia tukea nuorten kestävää hyvinvointia lapsille ja nuorille maksuttomilla harrastuksilla pääkaupunkiseudulla, korona-ajassa.

Toisessa uudessa, Kohinaa esitysareenalla: Nuorten kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen taidekasvatuksellisin keinoin -tekstissä Susanna Jurvanen hahmottelee tapoja kehittää nuorten kanssa tehtävää taidetoimintaa osallistavampaan suuntaan hyödyntäen John M. Foleyn esitysareenan ja Ana Deumertin pienten esitysten käsitteitä. Teksti käsittelee etnografisten aineistoesimerkkien avulla muun muassa esittämisen ja katsomisen vastavuoroista suhdetta. Tutkitussa harrastustoiminnassa nuorten on mahdollista päästä sekä katsomaan että esittämään. Kuten Jurvanen toteaa, molempien esitykseen liittyvien taitojen vahvistaminen ja kietominen yhteen vahvistavatkin esityksen kulttuurisen kontekstin hallintaa, ja samalla kulttuurista osallisuutta.

Näkökulma-tekstien sarja Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 päättyy

Reilussa kahdessa vuodessa Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarjassa on ilmestynyt yhteensä 12 kirjoitusta. Moniäänisessä kirjoitussarjassa tutkijat ja nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat ovat analysoineet arviointitutkimuksen erilaisia ulottuvuuksia ja tapauksia. Sarja on ilmestynyt osana laajempaa, Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Innostus kirjoitussarjan käynnistämiseen syntyi syksyllä 2019 Nuorisotutkimusverkoston arviointitutkimuksissa työskentelevien tutkijoiden seminaarista. Nuorisotutkimusverkostossa on toteutettu kymmenittäin erilaisia arviointitutkimushankkeita, mutta laajemman perspektiivin arviointitutkimusta käsittelevien teosten ilmestymisestä oli ehtinyt vierähtää jo pitkä tovi: Nuorisotutkimusverkosto julkaisi vuonna 1999 teoksen Arviointitutkimus ja nuoriso (toim. Kari Paakkunainen) ja vuonna 2003 julkaistiin Arviointitutkimus osana nuorisotutkimuksen työkenttää (Merja Kylmäkoski).

Kirjoitussarjan nimellä – Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 – haluttiinkin korostaa arviointitutkimuksen kolmelle eri vuosikymmenelle ulottuvaa perinnettä Nuorisotutkimusverkostossa. Toisaalta 2.0:lla haluttiin viitata verkon ja digitaalisuuden aikakauteen. Jo kirjoitussarjan julkaisufoorumi, verkkokanava, kertoo itsessään tämän päivän tutkimuksen teon digitaalisista ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista.

Useat kirjoitussarjan teksteistä ovat kiinnittyneet Helsingin kaupungin ja Intomieliset ry:n rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa on tutkittu ja kehitetty Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hanketta. Tutkitussa hankkeessa toteutetaan kolmen ja puolen vuoden ajan 12 viikkoisia hip hop-taidetyöpajaprosesseja kouluissa sekä tarjotaan ilmaisia harrastusmahdollisuuksia Itä-Helsingin kouluilla, nuorisotaloilla, verkossa ja ilmaistapahtumissa. Hanketta tarkastelleissa teksteissä on pohdittu muun muassa kauppakeskuksissa tapahtuvaa nuorisotyötä, tiimietnografiaa arviointitutkimuksen menetelmänä, kehoa ja tunteita arviointitutkijan työkaluina ja hip hop pedagogiikan sovellusmahdollisuuksia harrastushankkeissa.

Sarjan muut tekstit ovat paneutuneet nuorisotutkimuksen ja -toimialan välisen vuoropuhelun haasteisiin ja intressiristiriitoihin kehittämishankkeissa, Ohjaamojen tutkimiseen, arviointitutkimusta välineenä ihmisoikeuslähtöisen nuorisotyön kehittämisessä sekä arviointitutkimusta tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana.

Päätössarjan tekstit:

Kohinaa esitysareenalla: Nuorten kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen taidekasvatuksellisin keinoin

Näkökulma 82

Susanna Jurvanen

Jokaiselle nuorelle harrastus, mielekästä tekemistä ja kaveri

Näkökulma 83

Sofia Laine

Kirjoitussarjan tekstit löytyvät omana kokonaisuutenaan Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja -sivulta.

Lisätiedot

VTT, dos. Sofia Laine

Kirjoitussarjan toimittaja

sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.

Kirjoitukset ilmestyvät Näkökulma-sarjan alaisuudessa, joka on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)toimintaa. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: