Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura etsii korkeakouluharjoittelijaa viestinnän tehtäviin

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta, ja siellä työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Erilaisia hankkeita on vuosittain vaihteleva määrä. Nuorisotutkimusverkosto on akateemisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin tutkimustiedon tuottaja.

Nuorisotutkimusseuraan etsitään nyt harjoittelijaa monipuolisiin viestinnän tehtäviin. Harjoittelijan tehtäviin voivat kuulua valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Nuorisotutkimusverkoston vuosittaisen toimintaraportoinnin koostamiseen liittyvät tehtävät
  • intranetin ja verkkosivujen päivitystä
  • verkkosivu-uudistuksen valmisteluun liittyvät tehtävät
  • erilaisten verkkotekstien ja/tai digitaalisten viestintämateriaalien tuottamista
  • erilaisiin päivittäisviestinnän tehtäviin, kuten uutiskirjeiden koostamiseen tai julkaisutilaisuuksien järjestelyihin osallistumista

Tehtäviin voidaan sisällyttää myös muita tutkimusorganisaation toimintaa tukevia tehtäviä, mutta harjoittelun pääpaino on viestinnässä.

Nuorisotutkimusseurassa pääset tekemään monipuolisia, osaamiseesi mitoitettavia viestinnän tehtäviä dynaamisessa tutkimusorganisaatiossa. Rutiiniluontoisempien tehtävien rinnalla pyrimme tarjoamaan kaikille harjoittelijoillemme mielekkäitä ja itsenäisiä tehtäväkokonaisuuksia sekä sopivasti vastuuta. Harjoittelusi aikana pääset hyödyntämään opinnoissa kartuttamiasi tietoja ja taitoja käytännössä, sekä oppimaan paljon uutta. Tutuksi tulevat ainakin toimintaraportointi, verkkosivujen ja intranetin julkaisualustat sekä ajankohtaiset saavutettavuusvaatimukset viestinnässä.

Tehtävään valittavalta toivotaan osaamista joltakin viestinnän osa-alueelta joko opintojen tai muualla hankitun käytännön kokemuksen kautta. Harjoittelijalta toivotaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista ja positiivista, työhön tarttuvaa asennetta.

Nuorisotutkimusverkoston toimisto sijaitsee Itä-Pasilassa Helsingissä, mutta tutkijoita työskentelee myös muualla Suomessa. Yhdistämme joustavasti etä- ja lähityötä. Työskentelyäsi ohjaa Nuorisotutkimusseuran viestintäpäällikkö ja pääset osaksi toimistotiimiämme, joten et jää työssäsi yksin.

Yhteisössämme on hyvä työilmapiiri ja huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. joustavan työajan avulla sekä tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työsuhde-etuihin kuuluvat virkistyssetelit. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen rekrytointikäytännöissämme ja henkilöstöpolitiikassamme.

Harjoittelu voidaan toteuttaa valittavan henkilön tarpeiden ja toiveiden mukaan koko- tai osa-aikaisena, mikä vaikuttaa harjoittelun kokonaiskestoon. Koko-aikaisen harjoittelun kesto on kolme kuukautta ja osa-aikaisena se voidaan jakaa pidemmälle ajalle kevät- ja syyskaudella. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1500 euroa kuukaudessa (kokoaikainen harjoittelu). Harjoittelu voi alkaa jo toukokuussa tai sopimuksen mukaan.  Korkeakoulun maksama harjoittelutuki ei ole välttämätön, mutta etusija asetetaan hakijalle, jolle se on myönnetty.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuohjeet

Hakemukset liitteineen lähetetään sähköisesti Nuorisotutkimusseuran osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi 22.4.2022 perjantaihin kello 16.00 mennessä. Kirjoita viestin otsikoksi ”Viestinnän harjoittelija.”

Hakemusten tulee sisältää:

  • noin sivun mittainen hakemus/saatekirje
  • ansioluettelo
  • mahdollinen portfolio

Erittelethän hakemuksessasi, mitä viestinnällisiä taitoja jo omaat ja mitä haluaisit meillä päästä oppimaan sekä missä vaiheessa opintojasi olet. Hakemuksestasi tulee myös ilmetä, haetko koko- vai osa-aikaista harjoittelupaikkaa ja milloin sinun olisi mahdollista aloittaa. Haastattelemme osan hakijoista etäyhteyksin.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintäpäällikkö Sarianne Karikko (puh. 044 416 5313) seuraavina aikoina: pe 8.4. klo 10–12, ti 12.4. klo 9–11 tai ke 13.4. klo 13–16.

Henkilötietojen käsittely

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätietoa Nuorisotutkimusseurasta.

Sarianne Karikko

VTM
Viestintäpäällikkö
044 416 5313
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: