Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä tutkimuseettiseen toimikuntaan kaudelle 2024–2026

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 2015 toiminut Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää alan tutkimuksen eettisyyttä. Ennakkoarviointien osalta toimikunta palvelee Nuorisotutkimusseuran tutkijoita sekä niitä tutkijoita, joilla ei omissa organisaatioissaan ole tähän mahdollisuutta. Ennakkoarviointilausuntojen pyytäjät ovat joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtäviä ovat:

  1. Arvioida ennakkoon Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden sekä niiden Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenten tutkimussuunnitelmia, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan sen arviointia, miten hyvin tutkimuksessa on ennakoitu eettisiä riskejä, esimerkiksi tutkittaville aiheutuvia haittoja ja niiden minimointia.
  2. Toimia nuoriso- ja lapsuudentutkimukseen liittyvien eettisten kysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Nostaa esiin nuoriso- ja lapsuudentutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja niihin liittyviä koulutustarpeita, sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimusetiikan osalta.

Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura ovat sitoutuneet opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Toimikunta toimii TENKin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet

Tutkimuseettiseen toimikuntaan haetaan avoimella haulla korkeintaan seitsemää jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Toimikunnan jäseniltä edellytetään vahvaa kokemusta lapsia tai nuoria koskevasta akateemisesta perus- tai soveltavasta tutkimuksesta, tutkimuseettistä asiantuntemusta sekä tohtorin tutkintoa. Lisäansioksi katsotaan kokemus eettisistä ennakkoarvioinneista ja toimikunnista.

Toimikunnan kokoonpanossa tulee olla asiantuntemusta eri tieteenaloilta sekä määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta, kokemusta monitieteisistä tutkimusasetelmista, sukupuoleen liittyvää moninaisuutta ja maantieteellistä edustavuutta. Lisäksi katsotaan eduksi, jos toimikunnan jäsenillä on kokemusta tutkimuseettisestä sääntelystä Suomen ulkopuolella. Tutkimuseettisen toimikunnan nimittää Nuorisotutkimusseuran hallitus yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen kanssa. Tutkimuseettisen toimikunnan jäsen ei voi olla toimikaudellaan työsuhteessa Nuorisotutkimusseuraan.

Nuorisotutkimusseuran hallituksella on mahdollisuus täydentää toimikuntaa kutsumenettelyllä, mikäli edellä mainitut toimikunnalle asetetut kriteerit eivät muuten täyty. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija. Toimikunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa, tarpeen mukaan useamminkin. Toimikunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Haku toimikuntaan

Kirjoita lyhyt, vapaamuotoinen hakemus, ja liitä mukaan haettavan tehtävän näkökulmasta keskeisimmät ansiot sisältävä ansio- ja julkaisuluettelo.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti Nuorisotutkimusseuran osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi 30.11.2023 klo 16.00 mennessä. Päätöksistä informoidaan hakijoita joulukuussa 2023.

Lisätietoja toimikunnasta.

Lisätiedot

Erikoistutkija Antti Kivijärvi 
antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi  

Henkilötietojen käsittely

Luottamustoimielimiin lähetettyjä hakemuksia käsitellään Nuorisotutkimusseuran rekrytointirekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti. Lähettämällä hakemuksensa luottamustoimielimeen hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn em. selosteen mukaisesti. 

Jaa somessa: