Hyppää sisältöön

Uusia työntekijöitä Nuorisotutkimusseurassa: YTT Antti Kivijärvi vakituiseen erikoistutkijan tehtävään

Nuorisotutkimusseuran hallitus on nimittänyt YTT Antti Kivijärven toistaiseksi voimassa olevaan erikoistutkijan tehtävään. Kivijärvi on toiminut erikoistutkijan tehtävän sijaisuudessa vuodesta 2020 lähtien ja yhteistä historiaa Nuorisotutkimusverkoston kanssa on useita vuosia jo ennen nykyistäkin rupeamaa. Kivijärvi on työskennellyt 2000-luvun alkupuolella käynnistyneellä tutkijanurallaan myös yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa sekä tutkijana Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Kivijärven tutkimustyötä on usein määrittänyt kehittävä orientaatio ja läheinen suhde kulloiseenkin tutkimuskohteeseen. Viime vuosina hän on ollut mukana toteuttamassa useita kyselytutkimuksia, viimeisimpänä vuoden 2022 Nuorisobarometria. Kivijärven tutkimusteemoja ovat olleet muiden muassa etnisyyteen ja siirtolaisuuteen liittyvät kysymykset, nuorten palvelut ja eriarvoisuuden teemat.

– Vaikka olenkin taustaltani ensisijaisesti sosiologi, haluaisin pitää itseäni sekä tutkimusteemojen että -menetelmienkin osalta monipuolisena osaajana, jonka voi heittää mukaan monenlaisiin tutkimushankkeisiin ja yhteistyöverkostoihin. Olen todella innoissani uudesta työstä ja odotan, että saan jatkaa työskentelyä hyvien kollegoiden kanssa syventäen ymmärrystäni nuorten maailmoista ja tutkimusmenetelmistä.

Parhaillaan Kivijärvi tutkii esimerkiksi koulunuorisotyön vaikutuksia sekä ukrainalais- ja venäläistaustaisten nuorten aikuisten kansallisten identiteettien muutoksia. Lisäksi hän vastaa vuoden 2024 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.

Tutkimustyön ohella Kivijärvi toimii monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Hän tekee paljon yhteistyötä Suomessa kunnallisen nuorisotyön kentän kanssa sekä on jäsenenä lukuisissa ohjaus- ja työryhmissä. Lisäksi Kivijärvi toimii YOUNG – Nordic Journal of Youth Research -lehden toimituskunnassa sekä Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteerinä.

Kivijärvi nimitettiin tehtävään ilman uutta hakua, kun tehtävään vasta tammikuussa 2023 nimetty Sonja Kosunen siirtyi koeajalla Itä-Suomen yliopistoon yleisen kasvatustieteen professoriksi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Akatemiatutkija Elina Westinen tarkastelee tutkimuksessaan hiphop-nuorten etnisyyteen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä

Nuorisotutkimusverkostossa on myös aloittanut akatemiatutkijana FT Elina Westinen. Kyseessä on Westisen akatemiatutkijahanke Hiphop-nuoret Suomessa: etnisyys, identiteetit ja yhdessäelo (Hip Hop Youth in Finland: Conviviality, ethnicity and identity, 2023–2027). Westisen tutkimusintressejä ovat kieli ja kulttuuri, erityisesti nuoriso-, katu- ja musiikkikulttuurien näkökulmasta sekä rotuun ja etnisyyteen, identiteetteihin ja kuulumiseen liittyvät kysymykset.

Westisen Jyväskylän yliopiston englannin kielen oppiaineeseen vuonna 2014 tehty väitöskirja The Discursive Construction of Authenticity – Resources, Scales and Polycentricity in Finnish Hip Hop Culture toi hänelle tuolloin “räppitohtorin” kutsumanimen. Kieleen, musiikkiin ja hip hopiin liittyvät teemat ovat jatkuneet läpi hänen tutkijanuransa ja hän onkin yksi Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimivan Hiphop Suomessa -tutkimusverkoston perustajista ja nykyinen puheenjohtaja.

– Olen pitkään halunnut työskennellä nimenomaan Nuorisotutkimusverkostossa ja olen erittäin innoissani työni nyt täällä alettua. Olen jo aiemmissa rahoitushakemuksissani pyrkinyt nimenomaan tänne ja tällä kertaa tähdet olivat kohdallaan. On mielenkiintoista nähdä elämää ja päästä tekemään tutkimusta vaihteeksi muunlaisessa tutkimusorganisaatiossa, kuin yliopistossa.

Westinen toimii myös Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnassa sekä Suomen etnomusikologisen seuran (SES) hallituksessa. Hänellä on edelleen yhteistyötä myös aiemman projektinsa kanssa: ERC-hankkeessa MUSICONNECT — Music as youth empowerent: Creating connection to self and others tutkitaan musiikin roolia ja merkitystä nuorten aikuisten arjessa.

Nuoret tutkijat Julia Jumppanen ja Karina Adamusik

Syyskuussa Nuorisotutkimusseurassa ovat aloittaneet myös tutkimusavustaja Karina Adamusik sekä korkeakouluharjoittelija Julia Jumppanen. Adamusik työskentelee Nuorisotutkimusverkoston DECA-hankkeessa (Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella), jossa hänen tehtäviinsä kuuluvat tutkimushaastattelut, raporttien kirjoittaminen sekä litteroinnit ja käännöstyöt. Adamusikilla on maisterin tutkinto (Master of Arts) soveltavasta kielitieteestä ukrainalaisesta Vasyl Stus Donetsk National Universitysta. Adamusik on muuttanut Suomeen kaksi vuotta sitten ja toimii vapaaehtoisena Ukrainalaisten yhdistys Suomessa -järjestön apukeskuksessa, joka tukee sotaa paenneita ukrainalaisia Suomessa.

Jumppasen työtehtävät Nuorisotutkimusseurassa sijoittuvat tutkimusorganisaatioon tutustumisen lisäksi Ulos epätoivosta – nuorten näkemyksiä riskikäyttäytymisestä ja palveluista -osatutkimukseen sekä Chat-palvelut nuorten hyvinvoinnin tukena -tutkimuksen pariin. Jumppanen opiskelee Tampereen yliopistossa nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelmassa ja on aiemmalta koulutukseltaan yhteisöpedagogi. Hän on aiemmin työskennellyt kolmannella sektorilla sosiaali- ja hyvinvointialan järjestöissä yksinäisyyden vähentämisen, hyvinvoinnin lisäämisen sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa. Yliopistolla Jumppanen työstää graduaan, jossa hän tutkii nuorten näkemyksiä ja kokemuksia sosiaalisesta hyljeksinnästä ja ulossulkemisesta, eli ostrakismista.

Jaa somessa: