Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran uudet luottamustoimet

Nuorisotutkimusseuran hallitus nimitti 3.12.2020 kokouksessaan jäsenet Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikuntaan ja Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan. Nuorisotutkimus-lehdelle valittiin lisäksi samalle kaudelle kaksi päätoimittajaa, jotka tulevat hoitamaan tehtävää jaettuna. Julkaisutoimintaan liittyvien luottamustehtävien lisäksi valittiin Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Kaikki tehtävät olivat avoimesti haettavana.

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimituskunta (2021–2022)

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajiksi valittiin VTT, dosentti Päivi Berg ja VTT, dosentti Mira Kalalahti, jotka jakavat päätoimittajuuden.

”Uskomme, että toimiminen Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaparina tuo arvokkaan lehden toimitustyötä tukevan lisän. Jaettu päätoimittajuus edistää lehden entistä vahvempaa panostusta julkaisukentällä päätoimittajan työtehtävien jakautuessa työparille. Siirtyminen Journal.fi-alustalle lisää ainakin aluksi tulevana kautena myös päätoimittajan työtehtäviä. Tulevalla kaudella näemme oleelliseksi myös Nuorisotutkimus-lehden näkyvyyden vahvistamisen sosiaalisessa mediassa”, toteaa uusi päätoimittajakaksikko.

Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittiin 14 jäsentä: KTT, dosentti Leena Haanpää, FT Elina Ikävalko, VTT Tarja Juvonen, YTT Riikka Korkiamäki, KT, kasvatustieteen professori Maija Lanas, FT, dosentti Sirpa Lappalainen, FT Heta Marttinen, FT Marko Merikukka, YTT, dosentti Minna Nikunen, YTT, dosentti Eriikka Oinonen, YTT Anni Rannikko, FT Mette Ranta, YTT, dosentti Kari Saari, FT Elina Westinen.

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja vastaa lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskunnan jäsenten tehtäviin kuuluvat lehteen tarjottujen artikkelien käsittely ja arviointi sekä ulkopuolisten referee-lukijoiden valinta.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunta (2021–2022)

Julkaisutoimikuntaan valittiin kuusi jäsentä: TtM, MD Hanna Ahrnberg, YTT Rosi Enroos, MMT Eliisa Kylkilahti, dokumenttiohjaaja Heli Kontunen, VTT Jaana Lähteenmaa ja FT, dosentti Pirjo Suvilehto.

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat mm. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyvien julkaisujen ideointi sekä julkaisusarjan tieteellinen laadunvarmistus ja ajankohtaisuuden varmistaminen.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta (2021–2023)

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettiseen toimikuntaan valittiin KT, YTM Petteri Eerola, KTT, LTO Taina Kyrönlampi, VTT Harry Lunabba, FT, dosentti Kirsimarja Raitasalo, OTT ma. professori Virve-Maria Toivonen, VTT Tiina Valkendorff ja FT, dosentti Kaisa Vehkalahti.

Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan.

Toimikunnan sihteerinä toimii vuoden 2021 alusta lähtien Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, YTT Antti Kivijärvi.

Lisätiedot

Jenni Lahtinen

Hallituksen sihteeri

jenni.lahtinen@nuorisotutkimus.fi

Tanja Konttinen

Nuorisotutkimus-lehden toimitussihteeri

tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: