Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseurassa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut

Nuorisotutkimusseura ry on yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, jonka alaisuudessa toimiva Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa vuosittain useita nuorisotutkimuksellisia tutkimushankkeita. Yhdistyksen palveluksessa työskentelee parhaillaan 21 henkilöä, joista osa tekee hallinnollista työtä ja hieman reilu puolet työskentelee tutkimustehtävissä.

Nuorisotutkimusseuran merkittävin yksittäinen rahoituslähde on Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso-osaston Veikkaus-voittovaroista maksama yleisavustus. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta on vuosittain vaihteleva määrä, muun muassa Suomen Akatemiasta, Valtioneuvoston kansliasta sekä erilaisista säätiöistä ja kuntasektorilta. Viimeisten kolmen vuoden aikana seuran saaman yleisavustuksen määrä on alentunut yhteensä noin 12 prosenttia, mikä pakottaa seuran nyt etsimään kustannussäästöjä myös henkilöstökuluista.

Neuvottelut käynnistyvät keskiviikkona 15.4. ja ne pyritään saattamaan päätökseen 29.4.2020. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä. Alustava arvioitu vähennystarve on yhden työntekijän työpanos.

– On valitettavaa, että joudumme muutenkin poikkeuksellisen haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa etsimään säästöjä myös henkilöstökuluista. Pyrimme joka tapauksessa turvaamaan tutkimustoiminnan jatkuvuuden ja muutenkin varmistamaan, että toiminnallemme aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa, toteaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari.

Monessa muussakin työpaikassa käydään parhaillaan yt-neuvotteluita vallitsevan koronaepidemian vuoksi. Nuorisotutkimusseuran heikentynyt taloudellinen tilanne ei kuitenkaan johdu epidemiasta, vaan osuu sattumalta ajallisesti yksiin sen kanssa. Pitkittyessään epidemiallakin saattaa kuitenkin olla kerrannaisvaikutuksia myös monen valtionavustuksella toimivan järjestön rahoitukseen. Rahapelaamisen ympärillä tapahtuvien murrosten vuoksi Veikkaus-voittovarojenkaan ei voi tulevina vuosina odottaa ainakaan kasvavan, mikä omalta osaltaan on kerännyt jo pidempään synkkiä pilviä monen näistä varoista rahoitettavan toiminnan yläpuolelle.

– Nuorisotutkimusseuran hallitus on todennut, että seuran talouden tasapainottamisessa rakenteelliset, pidemmän aikavälin uudistukset ja toiminnan supistaminen ovat nyt tarpeen, sillä taloudellisia puskureita ei yleishyödyllisellä yhdistyksellä juuri ole, harmittelee hallituksen puheenjohtaja Päivi Honkatukia.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusverkosto

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Puheenjohtaja Päivi Honkatukia

Nuorisotutkimusseura ry

paivi.honkatukia@tuni.fi

puh. 050 318 6743

Jaa somessa: