Hyppää sisältöön

Pandemia-aikana rajoitustoimet heikensivät nuorten elämäntyytyväisyyttä

Nuorisotutkimusseuran tutkijat tarkastelevat uudessa julkaisussa koronapandemiaan ja rajoitustoimiin liittyvien kokemusten yhteyttä nuorten koettuun hyvinvointiin pandemian aikana. 

Mitä opittiin? Tutkimusten tulosten mukaan koronapandemia itsessään ei liittynyt heikommaksi koettuun hyvinvointiin. Sen sijaan heikompi koettu hyvinvointi liittyi oman taloudellisen tilanteen heikkenemiseen, harrastustoiminnan keskeytymiseen ja terveydenhuollon palveluiden pääsyn vaikeutumiseen rajoitustoimien takia. Eniten näitä elämäntyytyväisyyttä heikentäviä tapahtumia olivat kokeneet naiset sekä muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvat nuoret. Tutkimustulosten valossa koronapandemian aikaiset rajoitustoimet vaikuttivat erityisesti nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyteen, eivät niinkään nuorempien, alle 20-vuotiaiden elämäntyytyväisyyteen. Huomioitakoot, etteivät nuorten raportoimat muutokset koetussa hyvinvoinnissa olleet suuria.

Artikkeli perustuu Nuorisotutkimusseurassa vuosina 2020–2022 toteutettuun laajaan kyselytutkimukseen, jossa tarkasteltiin 15–24-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja kokemuksia pandemia-ajasta ja rajoitustoimista sekä Nuorisobarometrin aineistoihin.

Artikkeli ilmestyi Routledgen kustantamassa kirjassa, joka kokoaa yhteen tutkimustietoa koronapandemian vaikutuksista eri puolilta maailmaa.

Artikkeli: Konsta Happonen, Alix Helfer, Lotta Haikkola ja Jenni Lahtinen (2024) COVID-19-Related Life Events and Life Satisfaction Among Young People in Finland. Teoksessa Simone Maddanu & Emanuele Toscano (tom.) Inequalities, Youth, Democracy and the Pandemic. London: Routledge.

Jenni Lahtinen

VTM
Väitöskirjatutkija
+358 50 3407361
jenni.lahtinen@uef.fi

Tutkijan profiili

Lotta Haikkola

VTT, dosentti
Akatemiatutkija
044 4165 300
lotta.haikkola@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: