Hyppää sisältöön

Dosentti Sofia Laine Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessoriksi

Nuorisotutkimusseuran hallitus on valinnut dosentti, VTT Sofia Laineen Nuorisotutkimusverkoston uudeksi tutkimusprofessoriksi. Laine toimii tällä hetkellä tutkimuspäällikkönä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa sekä yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Nuorisotutkimusverkostolla ja Laineella on pitkä yhteinen historia: Laine aloitti akateemisen työuransa vuonna 2003 korkeakouluharjoittelijana Nuorisotutkimusseuran toimistolla, minkä jälkeen yhteistä historiaa on kertynyt liki 19 vuoden ajalta. Hänen Helsingin yliopistoon tehty väitöskirjansa Young Actors in Transnational Agoras. Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations julkaistiin vuonna 2012 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa.

Hallitus perustelee valintapäätöstä muun muassa Laineen monipuolisella ja vakuuttavalla tutkimustoiminnalla sekä laajalla kansainvälisellä ja kotimaisella verkostoituneisuudella. Valinnassa painotettiin tutkimustoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta keskeistä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen laajuutta.

– Tutkimusprofessorilla on erittäin tärkeä merkitys Nuorisotutkimusseuran alaisuudessa toimivan Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Tutkimusprofessorin toivotaan tuovan Nuorisotutkimusverkostoon kiinnostavia tutkimusohjelmia ja tukevan koko tutkimusyhteisön toimintaa, toteaa rekrytointitoimikunnassa toiminut Nuorisotutkimusseuran hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Valkendorff.

Tutkimusprofessori aloittaa työnsä historiallisesti erittäin kiinnostavassa ajankohdassa, jossa Euroopan ja maailman tilanteessa on paljon epävarmuuksia.

– Aikamme laajat murrokset – ilmastonmuutos, pandemia ja turvallisuuspoliittisen tilanteen heilahtaminen Euroopassa – vaikuttavat voimakkaasti lasten ja nuorten elämään ja tulevaisuudenkuviin. Uskon, että tutkimusprofessorin johdolla voimme tutkimustoiminnassamme käsitellä myös näitä teemoja ja toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväämme, toteaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari.

Laineen vahva visio tutkimusprofessorin roolista suomalaisen ja kansainvälisen nuorisotutkimuksen kehittäjänä oli merkittävä tekijä hänen valinnassaan.

– Visioni kiinnittyy planetaariseen nuorisotutkimukseen: kuinka akateemisen ja soveltavan tieteen avulla voimme parhaiten ymmärtää sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä rajallisella planeetalla, nyt ja tulevaisuudessa. Tässä historiallisessa ajassa tarvitsemme sekä paikallisia että globaaleja oivalluksia. Koen tutkimusprofessorin tehtävän ennen kaikkea yhteistyö- ja palvelupositioksi, jossa toivon voivani tukea nuorempien tutkijoiden akateemista uraa, osallistua Nuorisotutkimusverkoston kehittämiseen tutkimusorganisaationa sekä toteuttaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, toteaa Sofia Laine.

Laineen kokemus suomalaisen ja kansainvälisen nuorisotutkimuksen eri organisaatioista on mittava. Hänellä on työhistoriaa lähes kaikista keskeisistä kotimaisen nuorisotutkimuksen yksiköistä: Helsingin ja Tampereen yliopistoista, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sekä Nuorisotutkimusverkostosta. Hänellä on myös useita kansainvälisiä nuorisotutkimuksen luottamustehtäviä ja monipuolista kansainvälistä tutkimuskokemusta.

– Nuorisotutkimusverkoston moniulotteinen rooli tutkimusorganisaationa, tieteellisenä kustantajana ja yhteiskunnallisena vaikuttaja on ainutlaatuinen. Joustavana ja ketteränä organisaationa se on aina ollut kokoaan suurempi toimija. Haluan osaamisellani ja verkostoillani edelleen vahvistaa tätä merkityksellistä roolia niin Suomessa kuin kansainvälisesti, toteaa Laine.

Tutkimusprofessuuri perustettiin Nuorisotutkimusverkostoon vuonna 2009, jolloin tehtävän ensimmäiseksi haltijaksi kutsuttiin VTT, dosentti Tommi Hoikkala. Hoikkala jäi eläkkeelle huhtikuussa 2021, mutta solmi Nuorisotutkimusverkoston kanssa emeritussopimuksen. Hoikkala ja Laine työskentelevät parhaillaan yhdessä Nuorten paikkataju ja huolet -hankkeessa.

Nyt tutkimusprofessoria etsittiin kansainvälisellä avoimella haulla, joka käynnistyi syyskuussa 2021. Tehtävään tuli 17 hakemusta, joista 6 oli eri puolilta maailmaa ja 11 Suomesta. Päätös valinnasta tehtiin Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokouksessa perjantaina 18.3.2022. Laine aloittaa tutkimusprofessorin tehtävässä 1.8.2022.

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta.

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: