Hyppää sisältöön

Toistuvia rikoksia tekevien nuorten palvelut ja tuki ovat pirstaleisia

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tuore raportti Kuka vastaa nuorten rikoksiin? – Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin kertoo, että toistuvia rikoksia tekevien nuorten tuki ja palvelut ovat pirstaleisia eikä niiden vaikutuksia seurata. Rikoksia tekevien nuorten tukeen, kuntoutukseen ja jälkihoitoon onkin kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten rikoksiin puuttumista ja palvelujärjestelmää Suomen kunnissa ja perehdyttiin syvemmin viiteen toimintamalliin. Siinä kartoitettiin myös rikoksia tehneiden nuorten aikuisten näkemyksiä elämäntilanteestaan ja saamistaan palveluista. Kansainvälisellä kirjallisuuskatsauksella selvitettiin nuorten rikoksiin puuttumisen toimintamallien vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta vaikuttavuusanalyyseihin.

Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että nuorten rikoskierre pysäytetään tehokkaammin tuella kuin rangaistuksilla pelottelemalla. Tehokkaimmin uusintarikoksia ehkäisevät perheille suunnattu tuki sekä terapeuttiset menetelmät.

Kuntakartoituksessa selvisi, että Suomessa nuorten lieviin rikoksiin pyritään puuttumaan ensisijaisesti puhuttelun, keskustelun ja sovittelun keinoin leimaamista välttäen. Noin puolessa kartoitetuista kunnista oli nimetty rikoksiin puuttumisen toimintamalli. Tukitoimet on pääosin integroitu osaksi nuorten palveluiden perustyötä.

Tutkimus peräänkuuluttaa eri toimenpiteiden parempaa koordinointia ja aiempaa vankempia tukitoimia rikoksia uusiville nuorille varhaisen puuttumisen lisäksi. Lisäksi tutkimus ehdottaa nuorisososiaalityön kehittämistä peruspalveluissa ja terapeuttisten menetelmien käyttöä erityispalveluissa. Tutkimus esittää myös tiekartan tulevaisuutta varten: miten tietoa tulisi kerätä järjestelmällisesti, ja miten saadaan uskottavaa näyttöä rikoksia ehkäisevien toimien vaikutuksista? Tutkimus painottaa sitä, että on tärkeää saada uskottavaa näyttöä rikoksia ehkäisevien menetelmien vaikuttavuudesta ja kehittää puuttumisen mallia suunnitelmallisen kokeilutoiminnan avulla.

Valtioneuvoston kanslian tiedote julkaisusta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Raportti kokonaisuudessaan valtioneuvoston kanslian sivuilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö (ma.) Lotta Haikkola
Nuorisotutkimusseura
puh. 044 4165 300
lotta.haikkola(at)nuorisotutkimus.fi

Tutkija Noora Hästbacka
Nuorisotutkimusseura
puh. 044 4165 395
noora.hastbacka(at)nuorisotutkimus.fi

Kuva: Unsplash.

Jaa somessa: