Hyppää sisältöön

Nuorten väkivaltarikollisuus

Hankkeessa tutkitaan nuorten väkivaltarikollisuutta ja sen taustalla olevia ilmiöitä. Viime vuosina Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota alaikäisten nuorten ryöstö- ja väkivaltarikollisuuteen ja sen oletettuun kasvuun sekä mahdolliseen raaistumiseen. Keskustelua on hallinnut poliisin sekä muiden viranomaisten ja poliitikkojen näkökulmat eikä ajantasaista tutkimustietoa ole ollut riittävästi saatavilla.

Hankkeen aikana toteutettu tutkimus paikkaa tietoaukkoja, jotka liittyvät historiattomuuteen, paikallisten näkökulmien niukkuuteen sekä erityisesti nuorten kokemustiedon, kulttuurien ja ryhmäsuhteiden puutteelliseen ymmärtämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja sekä viranomaistietoja ja nuorilta kerättyä tietoa. Monipuolisesti tuotettu tieto auttaa ymmärtämään aiempaa paremmin nuorten väkivaltarikollisuuden taustalla olevia ilmiöitä ja kehittämään nuorisotyöllisiä ratkaisuja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Tutkimushanketta rahoittavat Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Aloitusvuosi:
2023
Lopetusvuosi:
2026

Malin Fransberg

YTT
Tutkijatohtori
malin.fransberg@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili