Hyppää sisältöön

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA)

Nuorisotutkimusseura on mukana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa DECA-hankkeessa (Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella, 2022–2025). Hankekonsortion tehtävänä on tutkia instituutioiden, yhteisöjen ja yksilöiden tiedollisia toimintakykyjä. Instituutioiden tasolla tämä tarkoittaa kykyä tehdä perusteltuja, läpinäkyviä ja kestäviä päätöksiä, jotka lisäävät instituutioita kohtaan osoitettua luottamusta. Yhteisöjen ja yksilöiden tasolla kyse on luotettavan tiedon saamisesta, mahdollisuuksista osallistua sosiaaliseen elämään ja yhteisen tiedon muodostamiseen. Nuorisotutkimusseuran osatutkimukset paikantuvat yhteisö- ja yksilötasolle erityisesti maahanmuuton ja monikielisyyden näkökulmista. Nuorisotutkimusseura on mukana DECA-hankkeen kahdessa osatutkimuksessa:

Kansalliset identiteetit liikkeessä – venäläisyys ja ukrainalaisuus digitaalisilla alustoilla vuonna 2022

Tässä Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusseuran toteuttamassa osatutkimuksessa tarkastellaan kansallisten identiteettien muutosta Ukrainassa käytävän sodan seurauksena. Kansalliset identiteetit ja nationalismi ovat määrittäneet eurooppalaista politiikkaa jo vuosisatojen ajan. Eurooppalaisessa ajattelussa maailma jaetaan usein selkeärajaisiin ja sosiaalisesti sekä kulttuurisesti yhtenäisiin kansallisvaltioihin. Kriisien seurauksena totutut kansallisiin identiteetteihin liitetyt elementit, rajat ja väestösuhteet saattavat kuitenkin muuttua. Näiden muutosten ja uusien identiteettien tarkastelussa nuoret ovat keskeinen ryhmä. Samalla erilaiset verkkoalustat ovat tulleet yhä keskeisimmiksi tiedonvälityksen ja identiteettien muodostusten kanaviksi. Näistä syistä seuraamme Suomessa asuvien venäläis- ja ukrainalaistaustaisten verkkovaikuttajien ja heidän seuraajiensa keskusteluja vuosien 2021-2022 aikana. Lisäksi haastattelemme verkkovaikuttajia ja kutsumme heidät tuottamaan suomenkielistä journalismia yhdessä RARE Median kanssa.

Kielivähemmistöjen tiedolliset toimintakyvyt digitaalisten alustojen aikakaudella

Tässä Itä-Suomen yliopiston ja Nuorisotutkimusseuran yhteisessä osatutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten Suomessa asuvat kielivähemmistöt saavat, käyttävät ja tuottavat monikielistä tietoa. Käytännössä tutkimuksessa selvitetään hiljattain Suomeen muuttaneiden ukrainan- ja venäjänkielisten ihmisten tiedollisten oikeuksien toteutumista ja tiedollista toimintakykyä sekä sen kehittymistä Suomessa oleskelun aikana. Erityinen kiinnostus kohdentuu digitaalisten alustojen ja konekääntämisen hyödyntämiseen tiedonhankinnassa, tiedon tuottamisessa sekä vuorovaikutuksen välineinä. Tutkimuksessa hyödynnetään vuosien 2023 ja 2025 aikana tehtyjä venäläis- ja ukrainalaistaustaisten ihmisten haastatteluja ja muita heidän kanssaan tuotettuja aineistoja.

Hankkeen rahoitus

Logo: Strateginen tutkimus.

Tietosuojaselosteet

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste: Kansalliset identiteetit liikkeessä – venäläisyys ja ukrainalaisuus digitaalisilla alustoilla vuonna 2022.
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste: Kielivähemmistöjen tiedolliset oikeudet ja toimintakyvyt.

Aloitusvuosi:
2022
Lopetusvuosi:
2025

Arseniy Svynarenko

YTT (Taras Ševtšenkon Kiovan valtionyliopisto)
Tutkija
+358 50 328 34 65
arseniy.svynarenko@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili