Hyppää sisältöön

Kaikki käy koulua -toiminnan arviointi- ja kehittäminen

Kaikki käy koulua -hanke ja toimintamalli olivat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima nuorten koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisymalli, jota toteutettiin kouluissa nuorille suunnattuina kasvuryhminä monihallintokuntaisena tiimityönä. Toimintaa rahoitti Helsingin kaupunki ja toimintamallin kehittämistä levitettäväksi muihin kaupunkeihin tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Nuorisotutkimusseura toteutti toimintamallin arvioinnin, jossa kehittävällä otteella edelleen parannettiin mallin toimivuutta ja tehtiin näkyväksi aikaansaatuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Tutkijat: FT Anu Gretschel ja VTM Noora Hästbacka

Rahoitus: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkaisut:

Gretschel, Anu & Hästbacka Noora (2016) Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 109.

Arviointituloksia esiteltiin syksyn 2016 aikana myös erilaisissa seminaareissa:

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora. Kasvuryhmätoiminnan vaikutukset, menestystekijät ja haasteet – tulosten esittelyä kehittämisiltapäivässä. Kaikki Käy Koulua -toimintamallin arviointihanke. Pitäjänmäen peruskoulu 19.9.2016, Helsinki. Saatavana https://www.youtube.com/watch?v=FtpzTMZ5qXk

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora. Kaikki Käy Koulua -toimintamallia esittelevä työpaja ja arviointihankkeen tulosten esittelyä. Kanuuna-verkoston Nuorisotyö koulussa -seminaari, Kaupungintalo, Helsinki 20.9.2016. Saatavana https://www.youtube.com/watch?v=e5WE7syjiT0

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora. Tyttö- ja poikaryhmät, jaettu kasvatuskumppanuus ja hyväksymisen tunne. Kaikki käy koulua -toimintamallin arviointitutkimus. Esitelmä nuorisotyön työryhmässä Nuorisotutkimuspäivillä, Helsinki 8.11.2016. 

Hästbacka, Noora. Kaikki Käy Koulua -toimintamallin arviointitutkimus. Hyvät käytänteet -seminaari, Työpaja 5. Nuorisotyön ja yläkoulujen yhteistyön toimintamalleja OPS2016 näkökulmasta 29.11.2016, Haapajärvi. Centria, Osava -hanke.

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2016