Hyppää sisältöön

Liikkuva nuorisotyö

Viime vuosina nuorisotyön toimintaympäristöt ovat lisääntyneet. Perinteisen avoimeen toimintaan painottuvan talotoiminnan lisäksi nuorisotyötä tehdään esimerkiksi kouluissa, joista on muotoutunut toiseksi tärkein nuorisotyön toimintaympäristö (Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019). Nuorisotyö on myös jalkautunut erilaisiin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, kuten kauppakeskuksiin, huoltoasemille ja kaduille. Aseman Lapset ry on toteuttanut liikkuvaa nuorisotyötä, Wauto-toimintaa vuodesta 2017 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Tässä tutkimushankkeessa tavoitteena on määritellä liikkuvan nuorisotyön käsite sekä kuvata ja analysoida Wautojen toimintaa nuorisotyönä. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan

  1. toiminnassa mukana olleiden paikallisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten,
  2. Wautoilla käyneiden nuorten ja
  3. toimintaa koordinoivan tahon eli Aseman Lasten toimintaan liittyvien havaintojen näkökulmista.

Tutkimuksen pääkysymys on, mitä on liikkuva nuorisotyö?

Tutkimushankkeessa aineistoina hyödynnettiin jo olemassa olevia, Wautojen toiminnassa kerättyjä aineistoja ja lisäksi kerättiin uutta aineistoa havainnoiden eri puolilla Suomea ja haastatellen nuorisotyöntekijöitä, vapaaehtoisia ja toimintaan osallistuvia nuoria.

Tutkimus toteutettiin Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran / Nuorisotutkimusverkoston yhteisenä hankkeena. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan Liikkuen läsnä, hetkessä teillä -tutkimusraportissa. Lisäksi hankkeessa julkaistiin blogikirjoituksia ja video liikkuvasta nuorisotyöstä. Hanke päättyy 31.8.2022.

Lisätietoa

Lisätietoa hankkeen kotisivuilta 

Hankkeen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022

Eila Kauppinen

FT, KTM, KM, aineenopettaja
Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili