Hyppää sisältöön

Eila Kauppinen

Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Olen koulutukseltani filosofian tohtori (pääaineena kasvatustieteet), aineenopettaja ja kauppatieteiden maisteri. Työskentelen parhaillaan tutkimusjohtajana Nuorisotutkimusseurassa. Kuulun myös Helsingin yliopiston professori Päivi Palojoen tutkimusryhmään postdoc-tutkijana.

Väittelin vuonna 2018 Helsingin yliopistossa; väitöstutkimukseni käsitteli ruokakasvatusta nuorisotaloilla. Väitöstutkimukseni jälkeen siirryin työskentelemään tutkijatohtorina NUPS Helsinki -hankkeessa, jossa rakennettiin nuorisotyön opetussuunnitelma Helsingin kaupungin nuorisopalveluille. Olen vuosien aikana työskennellyt useissa hankkeissa Nuorisotutkimusseurassa, muun muassa kahdessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa nuorisotyön osaamiskeskuksessa: Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus ja osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Pitkän työurani ansiosta minulla on laajasti kokemusta nuorten ja nuorisotyön parissa sekä melko mittavat verkostot. Aiemmissa tehtävissäni järjestökentällä olen työskennellyt johtajana, asiantuntijana ja kehittäjänä sekä perehtynyt nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-aikaan, työllistymiseen ja koulutukseen liittyviin palveluihin. Olen tehnyt yhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä kehittänyt myös kouluissa ja nuorten työpajoissa toteutettavaa toimintaa. Opettajakoulutus ja sen jälkeiset pedagogiset opinnot ovat tarjonneet näköalan koulumaailmaan ja mahdollisuuden pohtia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä.

Työni tutkijana on käsitellyt nuorisotyötä ja nuorten vapaa-aikaa, ruokakasvatusta, oppimista, ruoka- ja oppimisympäristöjä sekä korona-aikaa nuorten näkökulmasta. Minua innostaa ilmiöiden ja tutkimuskohteiden tarkastelu poikki- tai monitieteisesti. Tutkimuksissa käytän sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Tutkijana pidän tärkeänä nuorten ja nuoruuden arvostamista, nuorten näkemysten ja kokemusten esiin tuomista ja toimijuuden vahvistamista, avoimuutta ja tutkimuseettisten kysymysten vastuullista huomioimista. Uskon, että kaikessa tekemisessäni näkyy elämäni johtoajatus: ”onnistumme itse, kun autamme muita onnistumaan”.

Tutkijatunniste: https://orcid.org/0000-0002-1515-5537 .

Curriculum vitae

Tutkinnot

 • 2018 Filosofian tohtori (kasvatustieteellinen), Helsingin yliopisto, Suomi
 • 2009 Kasvatustieteen maisteri, aineenopettaja (Kta), Helsingin yliopisto, Suomi
 • 1995 Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu, Suomi
 • 1986 Ylioppilas, Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki, Suomi

Työkokemus

 • 1.4.2024– Tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura
 • 1.9.2023–31.3.2024 Tutkimusjohtaja ma., Nuorisotutkimusseura
 • 1.1.2019–31.8.2023 Tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto
 • 1.2.–31.5.2022  Tuntiopettaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
 • 1.2.2015–31.12.18 Väitöstutkija (apuraha), Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 • 14.3.–5.11.2018 Elli Sunisen & Rachel Trobergin rahaston selvitystyö
 • 23.11.2009–31.1.15 Toiminnanjohtaja, Suomen lasten ja nuorten säätiö
 • 1.2.2001–13.11.09 Nuorisotoiminnan päällikkö (02/01-) ja Projetipäällikkö, prosessikehitys ja muutoshallinta (08/07-), Suomen Punainen Risti
 • 15.3.1999–31.1.2001 Kehittämispäällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • 12.1.1996–12.3.99 Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden projektijohtaja, Suomen Mielenterveysseura
 • 1.5.1991–15.1.96 Hallinnolliset tehtävät, vt. hallintopäällikön tehtävät ja vakuutusvirkailija, Potilasvakuutusyhdistys (PVY) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK)
 • 1.9.1990–30.4.91 ATK-operaattori, Independent Rahoitus                                            
 • 1.1.–30.8.1990 Matkaopas (Portugalissa ja Espanjassa), SPIES -matkat
 • 24.4.–31.12.1989 ATK -operaattori (osa- ja määräaikaisena opintojen aikana), Independent Rahoitus
 • 1.12.1986–21.4.89 Matkaopas (Espanjassa 12/86-) ja matkatoimistovirkalija (Helsingissä 09/87-), SPIES -matkat

Palkinnot

 • Gradupalkinto 2009, Suomen kasvatustieteellinen seura
 • Gradupalkinto 2009, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Gradupalkinto 2009, Kotitalousopettajakoulutus, Helsingin yliopisto

Luottamustehtävät

 • 2024–2027 ITLA, hallituksen varajäsen
 • 2024 Allergia-, iho- ja astmaliiton hallituksen jäsen
 • 2023–2024 Allergia-, iho- ja astmaliiton hallituksen jäsen
 • 2023–2024 Vantaan kaupunki, yhteisö- ja nuorisopalveluiden organisaatiouudistus, ohjausryhmän jäsen
 • 2023          Vantaan kaupunki, nuorisotyön datamalli, ohjausryhmän jäsen
 • 2023          Nuorisotutkimusseuran hallituksen tutkijajäsen
 • 2022–2023 Nuorisotyön yhteistyöverkosto, jäsen
 • 2020          Opinkirjo ry:n ja Tekniikan Akateemiset TEKin TuKoKe-kilpailun esiraadin jäsen
 • 2017–2018 Lasten ja nuorten säätiön asiantuntijaraadin jäsen
 • 2010–2014 Vala ry:n (Vastuullinen lahjoittaminen ry) hallituksen jäsen
 • 2007–2009 Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötiet. laitos, johtoryhmän jäsen
 • 1999–2003 Nuorten Akatemia, hallituksen jäsen
 • 1997–2000 Allianssi ry, hallituksen varajäsen
Julkaisuluettelo

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

– Kauppinen, E., Kiilakoski, T., & Palojoki, P. (2021). Youth centres as foodscapes and informal learning environments in Finland. Young 29(5), 490–507. https://doi.org/10.1177/1103308820988000

– Kiilakoski, T., & Kauppinen, E. (2021). Oppiminen nuorisotyössä. Kiistanalainen käsite käytännössä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja 22, 85–111. https://doi.org/10.30675/sa.102979

– Kauppinen, E., & Palojoki, P. (2023). Striving for a Holistic Approach: Exploring Food Education through Finnish Youth Centers. Food, Culture and Society, published online 15 March 2023. https://doi.org/10.1080/15528014.2023.2188661

– Kauppinen, E., Tormulainen, A., & Laine, S. (2024) Encountering young people in detached youth work in Finland. Child & Youth Services. https://doi.org/10.1080/0145935X.2024.2336902

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

– Kauppinen, E. & Laine, S. (2022). Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta koronan aikakaudella. Teoksessa M. Kekkonen, M. Gissler, P. Känkänen & A-M. Isola (toim.), Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikana. Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 (ss. 87–102). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

– Lahtinen, J., Laine, R., Haikkola, L., & Kauppinen, E. & Pitkänen, T. (2022). Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna. Teoksessa M. Kekkonen, M. Gissler, P. Känkänen & A-M. Isola (toim.), Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikana. Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 (ss. 50–62). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

– Kauppinen, E., Laine, S., Malm, K., Kontio, T., & Jurvanen, S. (2023). Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen korona-arjessa. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 81–102). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242, Kenttä-sarja.

– Laine, S., Tani, S., Kauppinen, E., & Ahlstedt, E. (2023). Hengailu korona-ajan kaupungeissa. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 123–143). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242, Kenttä-sarja.

– Laine, S., Kauppinen, E., Tani, S., & Malm, K. (2023). Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana korona-ajassa. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 147–166). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242, Kenttä-sarja.

– Kauppinen, E., Tani, S., Laine, S., Malm, K., Jurvanen, S., & Hoikkala, T. (2023). Nuorten sosiaalinen liikehdintä pääkaupunkiseudulla 2020-luvulla. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 265–290). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242, Kenttä-sarja.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Mandl, M., & Kauppinen, E. (2017). Conference Report: 14th IEHCA Summer University on Food and Drink Studies, Tours, France, 28 August – 04 September 2016. Food & History, 14, 1, 173––176.

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

– Kauppinen, E. (2016). Nuori, äiti vai opettaja – kenellä on vastuu nuorten ruokatottumuksista? Teoksessa S. Myllyniemi (toim.), Arjen jäljillä. Nuoriso barometri 2015 (ss. 215–226). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

– Kauppinen, E., & Palojoki, P. (2019). From Nutrition Education to Food Education – Finnish Experiences. Food and Society International Confernece 2017, Chapter in Conference Report, (pp. 318–332). f&S EISBN proceeding 2017.pdf

– Kauppinen, E., Kiilakoski, T., Kinnunen, V., & Perho, S. (2021). OMASTA YHTEISEKSI: Miten hyödyntää nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön kehittämisessä? Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisökirja (ss. 303–331). Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 234.

– Kauppinen, E., & Tormulainen, A. (2022). Luku 3 Liikkuva nuorisotyö käsitteenä ja käytäntöinä. Teoksessa A. Tormulainen & E. Kauppinen Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä (ss. 36–68). Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 173, julkaisuja 240. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Humak.

– Laine, S., Kauppinen, E., & Malm, K. (2023). Johdanto. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 15–23). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Kauppinen, E., Malm, K., & Laine, S. (2023). Miten tutkimus toteutettiin – aineistot, niiden käsittely ja analysointi sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 25–42). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Laine, S., Malm, K., Kauppinen, E., & Jurvanen, S. (2023). Korona-aaltoja, rajoituksia, rokotuksia, maskeja. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 43–58). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Hoikkala, T., Kauppinen, E., Etu-Seppälä, J., Haapalainen, K., Nordling, M., Rusama, H., & Vatka, M. (2023). Näkökulmia palvelujärjestelmään koronan näyttämöllä. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 59–75). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Kauppinen, E., Kontio, T., Laine, S., Nurmi, T., Perho, S., & Hoikkala, T. (2023). Näkökulmia korona-ajan nuorisotyöhön Helsingissä. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 111–121). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Laine, S., Kauppinen, E., & Malm, K. (2023). Yhteenveto: Nuorten vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö ja huolikasaumat 2020-luvun alussa. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.), Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 331–344). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

– Laine, S., Kauppinen, E., Malm, K., Hoikkala, T., Nyyssölä, A., & Jurvanen, S. (2023). Suositukset ja toimenpide-ehdotukset. Teoksessa S. Laine, E. Kauppinen, K. Malm & T. Hoikkala, (toim.) (2023). Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022 (ss. 345–348). Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242.

B9 Näkökulma tai vastaava julkaisusarja

Janhonen, K., & Kauppinen, E. (2017). Nuorten ruokakasvatus eri kentillä – kohti vahvempaa yhteistyötä! Näkökulma-kirjoitussarja 2017, 45 

– Haikkola, L., & Kauppinen, E. (2020) Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 66. 

– Kauppinen, E., & Lahtinen, J. & Kiilakoski, T. (2020). Nuorisotyötä koronan aikaan. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 67.  

– Lahtinen, J., Haikkola, L., & Kauppinen, E. (2021). ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 69. 

– Jurvanen, S., Kauppinen, E., Kiilakoski, T., Kivijärvi, A., Laine, S., Nyman-Kurkiala, P., & Siegfrids, A. (2021) Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsaus koulunuorisotyön määritelmiin ja tavoitteisiin. Näkökulma 75. 

– Kauppinen, E., Lahtinen, J., & Haikkola, L. (2021). Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 80. 

– Lahtinen, J., & Kauppinen, E. (2021). Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 84. 

– Kiilakoski, T., Lahtinen, J., & Kauppinen, E. (2022). Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021. Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot -nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. Näkökulma 85. 

C Tieteelliset kirjat (monografiat, artikkelikokoelmat yms.)

– Kivijärvi, A. & Kauppinen, E., & Kiilakoski, T. & Leskinen, J. (2022). Hidasta kasvua, lisääntyviä vastuita – kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238. Helsinki / Lahti: Kanuuna, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.   

– Tormulainen, A., & Kauppinen, E. (2022). Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 173 / julkaisuja 240; Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 146. 

– Laine, S., Kauppinen, E., Malm, K., & Hoikkala, T. (toim.) (2023). Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022. Nuorisotutkimusseuran julkaisu 242, Kenttä-sarja.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

– Janhonen, K., Kauppinen, E., Mäkelä, J. & Palojoki, P. (2016). Ruokataju on omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista. Kotitalous, 79, 30–31.

– Sinisaari, H., Palojoki, P., & Kauppinen, E. (2017). Tutkimuksen kohteena pienen koululaisen itsenäinen iltapäivä. Kotitalous, 80, 19.

– Kiilakoski, T. & Kauppinen, E. (2022). Tutkimustietoa nuorista ja nuorisotyöstä koronan aikana. Nuorisotyö 2/2022, 16–17.

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys

– Kuluttajuus arjen taitona – pedagogista tarkastelua (2012). Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.

– Rahapaja 2013. Pedagogisia ratkaisuja talouskasvatukseen (2013). Raportti. Suomen lasten ja nuorten säätiö, Kuluttajatutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

– Laine, S., & Kauppinen, E. Nuoret tarvitsevat mielekästä vapaa-ajan tekemistä korona-aikanakin. Lukijalta. Aamulehti. Julkaistu 18.2.2021. 

E9 Blogi tms. verkkojulkaisu

– Kauppinen, E., & Kiilakoski, T. (2020). Nuorisotyötä tarvitaan eriarvoisuuden purkamiseen. Blogikirjoitus Aseman Lapset ry:n kutsusta. Julkaistu 29.4.2020. 

– Kauppinen, E., & Tormulainen, A. (2022). Käsitettä määrittelemässä – vuoropuhelua kentän toimijoiden kanssa. Blogi-kirjoitus, julkaistu 29.3.2022. 

– Tormulainen, A., & Kauppinen, E. (2022). Liikkuva nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa. Blogi-kirjoitus, julkaistu 15.9.2022. 

G Opinnäytetyö (valmis kokonaisuus)

G2a Pro gradu

– Kauppinen, E. (1994). Markkinoinnin ongelma voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa. Yrityshallinnon pro gradu -tutkimus. Helsingin kauppakorkeakoulu.

– Kauppinen, E. (2008). ”Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan.” Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin. Pro gradu -tutkielma. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Kotitalousopettajan koulutus. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin Yliopisto.

G4 Monografiaväitöskirja

– Kauppinen, E. (2018). Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla. Väitöskirja (monografia), Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä tutkimuksia nro 38. Helsinki: Unigrafia.