Hyppää sisältöön

The meaning of Jyväskylä. Youth work practices in the Middle Finland

Hanke oli kehittävän ja interventionistisen etnografian keinoin tehty kuvaus Jyväskylän nuorisopalveluista. Tutkija heitti idean kentälle – tehkää oma sovelluksenne ns. Kokkolan nups -prosessista – ja kentän toimijat ovat toteuttaneet monivaiheisen ja mutkaisen prosessin oman toimintakulttuurinsa keinoin. Mitä Jyväskylä tarkoittaa? on Tommi Hoikkalan dokumentoitu näkemys jyväskyläläisestä nuorisotyöstä murroksen kourissa. Tutkimusote on moninäkökulmainen ja koostuu tässä hankkeessa kehitetyn työnohjauksen organisaatiososiologiasta, käytäntötutkimuksesta ja tapaustutkimuksen tyyppisistä episodianalyyseistä.

Hankkeen julkaisut:

Mitä Jyväskylä tarkoittaa?

Keskeisimmät virikkeet:

  • Argyris, C. and Schön, D. (1974) Theory in practice: Increasing professional effectiveness, San Francisco: Jossey-Bass.
  • Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen, Ronnie Djupsund (2015): Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Humak & Nuorisotutkimusverkosto.
  • Touraine, Alain (1981) The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.
Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2019