Hyppää sisältöön

Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke

Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostama konsortio toteutti vuoden 2014 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön myöntämän rahoituksen turvin tutkimuksen, jossa tarkasteltiin nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta. Viime vuosina on ilmestynyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä raportteja, mutta niissä on keskitytty lähinnä politiikkatoimien ja palvelujen arviointiin. Nuoret luukulla -tutkimushankkeessa pyrittiin tavoittamaan myös aiemmissa raporteissa vähälle huomiolle tai kokonaan katveeseen jäänyttä nuorten näkökulmaa. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi tietoa nuorista sekä hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina.

Hankkeen tutkijat: Sanna Aaltonen, Päivi Berg

Rahoitus: OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Hankkeen julkaisut

Aaltonen, Sanna; Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 160, verkkojulkaisuja 84.

Aloitusvuosi:
2014
Lopetusvuosi:
2015