Hyppää sisältöön

Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta – mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? (Tutkimusosio)

Nuorisotutkimusseurassa toteutettiin Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin koordinoiman, Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta – mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? -hankkeen tutkimuksellinen osio. Kyseessä oli kirjallisuuteen sekä haastatteluihin perustuva kartoitus siitä, millaisia keinoja, työkaluja ja toimintatapoja eri pohjoismaissa on käytössä nuorisojärjestöjen toiminnan arvioinnin ja laadun seurannan apuna sekä erityisesti toiminnan tehokkuuden arviointiin liittyen.

Toiminnan ja vaikuttavuuden arviointiin on olemassa useita erilaisia tapoja, työkaluja, mittareita sekä menetelmiä. Menetelmien moninaisuus näkyy nuorisojärjestökentällä, joskin sitä selittää nuorisojärjestöjen kohderyhmien ja toiminnan erilaisuus sekä järjestöjen erilaiset tarpeet mitata ja raportoida tuloksista, toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Järjestöjen toimintaan vaikuttavat myös rahoittajien asettamat reunaehdot, eikä toimintaympäristön, rahoituksen ja arviointitarpeiden muuttuessa käytössä olevat menetelmät välttämättä palvele järjestöjen arviointitarpeita tehokkaasti. Hankkeessa arvioitiin, mitkä löytyneistä keinoista, työkaluista ja toimintatavoista voidaan nimetä ”nuorisojärjestöjen arvioinnin hyviksi käytännöiksi”, joita voidaan suositella käyttöön laajemmin. Tämä arviointi toteutettiin yhteistyössä kussakin pohjoismaassa toimivan nuorisojärjestöjen kattojärjestön kanssa. Hankkeen loppuraportti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomenkielisen loppuraportin tiedot:

Gretschel, A. & Kautto, T. & Lehikoinen, J. & Lehtonen, M. & Särkiluoto, V. & Tarvainen, K. (2023) Nuorisojärjestöjen toiminnan arviointi ja seuranta. Mitä siitä voisi Pohjoismaiden kesken oppia? Pohjoismainen ministerineuvosto. TemaNord 2023:533.

Rahoitus

Pohjoismainen ministerineuvosto.

Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022