Hyppää sisältöön

Pienten lasten mediakulttuurit 

Tutkimushankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien tutkimuksen menetelmiä. Huomio oli pienten lasten kokemustiedon keräämisessä, ja hanke lähestyi 4-6-vuotiaiden lasten arkea ja vertaissuhteita päiväkodeissa sekä lasten kodeissa. Hankkeessa pyritään selvittämään sitä, millä tavoin lapset hyödyntävät ja käyttävät mediakulttuuria omassa arjessaan sekä keskinäisissä suhteissaan ja leikeissään.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen kesto oli 1.4.2015–30.4.2016.

Hankkeen tavoitteena oli 1) kartoittaa olemassa olevaa kotimaista ja kansainvälistä pikkulasten kokemustiedon ja mediakulttuurien tutkimuksen kenttää 2) sekä kehittää ja testata menetelmiä pikkulasten mediakulttuurien ja kokemustiedon tutkimuksessa.

Hankkeen loppuraportti julkistetaan kesäkuussa 2016.

Hankkeen tutkijat:

  • FT Heta Mulari (vastuullinen tutkija)
  • VTT Elina Paju
  • YTT, KM Satu Valkonen
  • KM Saara Pääjärvi
  • Valt. kand. Annukka Lehtikangas

Hankkeen julkaisut

Mulari, Heta (2016) Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 183, verkkojulkaisuja 103.

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2016