Hyppää sisältöön

Tilannekuva ja seurannan instrumentit – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus, osallistumisoikeudet ja yhdenvertaisuus kasvatuksen ja opetuksen kentällä

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta on tutkittu Suomessa erityisesti 2000-luvulla. Tilannekuvan päivitystarve on kuitenkin jatkuva ja ensimmäistä kertaa arvioitavana olivat kehittämistarpeet laajalla kaarella varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen. Tutkimustyön pääasiallinen kohdentuminen oli käytännön tason tarkastelussa. Tutkimuskysymykset liittyivät osaamistavoitteiden, osallisuuden, osallistumisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointiin. Hankkeessa selvitettiin, miten hyvin ja yhdenvertaisesti demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteet toteutuvat. Tutkimuksessa selvitettiin myös lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja osallistumisoikeuksien täyttymistä.

Tutkimuksessa tuotiin aiempaa selvemmin esille, ettei kyse ole vain lasten, oppilaiden tai opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä tai kehittymisestä liittyen demokratiaan, vaan myös heidän kanssaan työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten osaamisen tasosta demokraattisen toimintakulttuurin syntymisen velvoitettuina mahdollistajina.

Tutkimushankkeen ensisijaisena tavoitteena oli muodostaa suosituksia valtioneuvoston päätöksenteon tueksi vastaamalla hakuilmoituksen teemakuvauksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin aiempia teemaan liittyvien tutkimusten havaintoja yhdistämällä ja hankkeessa kerättävän uuden aineiston pohjalta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen päävastuullisena tutkijana toimi Anu Gretschel (FT) Nuorisotutkimusseurasta. Hänen lisäkseen hankkeessa toimivat tutkijoina Matti Rautiainen (KT) Jyväskylän yliopistosta sekä Liisa Vanhanen-Nuutinen (TtT) Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen raportti

Hankkeen raportti ja tiedote löytyvät Valtioneuvoston Tieto käyttöön -sivustolta.

Hankkeessa tuotetun Policy Briefin tiedot:

Gretschel, Anu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa (2023) Puheesta tekoihin – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen uusi suunta. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 29/2023.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoitti Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta -logo.

Aloitusvuosi:
2022
Lopetusvuosi:
2023