Hyppää sisältöön

Vaikeimmin vammaisten nuorten kyvykkyyttä liikuntaan tuetaan

Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus -uutuusteoksessa tuodaan esiin, että nuorten liikunnallisen osallisuuden mahdollisuudet ovat sisäänrakennettuja erilaisiin erityisen tuen käytäntöihin. Näitä ovat erityisoppilaitosten liikuntakasvatus, vammaispalveluissa järjestetyt virkistystapahtumat ja kehitysvammaisille suunnattu harrastustoiminta kolmannella sektorilla. Lääketieteelliset määrittelyt nuoren ruumiillisesta kunnosta hallitsevat monia liikuntakäytäntöjä, ja esimerkiksi kuntouttamisen ammattilaisilla on voimakas rooli liikunnallisen toiminnan mahdollistamisessa ja epäämisessä.

Liikunnallisen kyvykkyyden merkitykset paljastuvat tutkimuksessa kuitenkin kokonaan uudessa valossa, sillä vaikeimmin vammaisten nuorten kyvykkyyttä liikuntaan huomioidaan ja tuetaan runsaasti heidän aktiviteeteissaan. Nuoren varsinaiset kyvyt ja taidot ovat yleensä luovana lähtökohtana liikuntakäytäntöjen toteuttamisessa, eikä nuorten liikunnallisia taitoja välttämättä peilata ulkoapäin asetettuihin taitovaatimuksiin. Löydös on erittäin tärkeä nuorten osallisuuden tukemisen kannalta ja sitä tukevien käytäntöjen suunnittelussa myös jatkossa.

Julkaisussa esitelty tutkimus tuotti uutta tietoa vaikeimmin vammaisten ja laajaa ja jatkuvaa erityistä tukea ja apua tarvitsevien nuorten mahdollisuuksista liikunnallisiin aktiviteetteihin ja harrastuksiin arkipäivässään ja vapaa-ajassaan. Tätä aihepiiriä ei ole vielä tutkittu paljon Suomessa.

Tutkimusaineisto kerättiin etnografisesti havainnoimalla nuorten liikunnallisia aktiviteetteja eri puolilla maata ja haastattelemalla nuorten perheenjäseniä ja läheisiä ammattilaisia. Aineisto valottaa nuorten liikunnallisten mahdollisuuksien luonnetta ja niitä sosiaalisia ja rakenteellisia esteitä, jotka vaikuttavat siihen, millaisia liikunnallista toimintaa nuorille järjestetään. Ableistiset, kyvykkyyden oletukselle rakentuvat ajattelutavat ja käytännöt rajaavat voimakkaasti nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti.

Nuoria tuetaan kuitenkin runsaasti perheenjäsenten ja ammattilaisten taholta, ja heitä varten suunnitellaan ja ideoidaan mielekästä toimintaa. Nuoren osallisuuden vahvistaminen näyttäytyykin tärkeänä, myös ammatillisia käytäntöjä läpäisevänä ajattelutapana.

Kirja julkistetaan Helsingin Kaisaniemessä Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa, Kaisaniemenkatu 5, 30.11. klo 14. Vapaa pääsy. Kirja on kaupassa myynnissä julkistamispäivän kunniaksi tarjoushintaan. Tilaisuutta voi seurata myös Sivullinen Lava -YouTube-kanavalla.

Lisätiedot: Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus -teoksen julkistustilaisuus.

Lisätietoja

Susan Eriksson

Erikoistutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

susan.eriksson@xamk.fi

puh. 040 684 7702

Eero Saukkonen

Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

eero.saukkonen@helsinki.fi

puh. 050 406 9665

Julkaisun tiedot

Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus -julkaisun kansi.

Susan Eriksson & Eero Saukkonen: Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 241, 2022. Sarja: Kenttä. ISSN 1799-9219, ISBN 978-952-372-039-8, nid., 157 s., Kl 3, 79.1, 26 euroa

Kirjan tilaus ja verkkoversio

Kirjan voi ostaa Rosebud Booksista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta ja Tiedekirjasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Kirjan voi tilata myös muihin kirjakauppoihin Suomessa.

Verkkoversio julkaisusta tulee Nuorisotutkimusseuran verkkosivuille.

Jaa somessa: