Hyppää sisältöön

Avoin työpaikka Nuorisotutkimusseurassa: Määräaikainen tilastotutkija

Nuorisotutkimusseura ry etsii määräaikaista tilastollisiin menetelmiin perehtynyttä tutkijaa ajalle 15.5.–31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on osin sijaisuus, osin projektirahoitus.

Tutkijan tehtävässä edellytyksenä on maisterin tutkinto ja tutkinnon tulee sisältää laajat tilastotieteen ja/tai epidemiologian opinnot peruskurssien lisäksi. Tehtävään voidaan valita tutkimusassistentin nimikkeellä myös opintojen loppuvaiheessa oleva henkilö, jolla on vaadittu osaaminen.

Tehtävässä tarvitaan mm. monimuuttujamenetelmien ja aikasarja-analyysien hallintaa.  Tehtävässä menestyminen edellyttää kvantitatiivisten aineistojen käsittelyn taitoja ja kyseisten aineistojen analyysiin soveltuvien ohjelmien (esim. SPSS, R tms.) hallintaa. Arvostamme itsenäistä työotetta, kiinnostusta tutkimustyöhön sekä oma-aloitteisuutta. Eduksi luemme nuorisotutkimuksen opinnot. Tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi jatko-opiskelijalle.

Tutkija osallistuu tutkimustiimin jäsenenä usean eri kyselytutkimusaineiston käsittelyyn ja analysointiin. Aineistoja ovat 12–24-vuotiaiden nuorten kokemuksia ja näkemyksiä korona-aikana koskeva survey-aineisto, joita on kerätty kolmesti vuosien 2020–2021 aikana ja työn alla on kaksi aineistonkeruuta vuonna 2022. Aineistoista löytyy lisätietoa mm. Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen sivuilta. Lisäksi tehtäviin kuuluu useiden erilaisten valmiiden aineistojen työstämistä ja analysoimista.

Tehtäviin kuuluu monimuuttuja- ja aikasarja-analyysien suunnittelu yhteistyössä tutkimustiimin kanssa, analyysien tekeminen sekä tutkimustulosten raportointiin osallistuminen.

Noin 7,5 kuukauden mittaisen työsuhteen aloitus ja työaikaprosentti neuvoteltavissa. Nuorisotutkimusverkoston toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Itä-Pasilassa, mutta työtä on mahdollista tehdä osin etänä.

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta, ja siellä työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Erilaisia hankkeita on vuosittain vaihteleva määrä. Nuorisotutkimusverkosto on akateemisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin tutkimustiedon tuottaja.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuohjeet

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot tähän tehtävään liittyvästä relevantista kokemuksestasi ja osaamisestasi esimerkkien avulla (maks. 2 sivua). Liitä hakemukseen CV ja mahdollinen julkaisuluettelo (yhteensä maks. 6 sivua). Hakemuksia toivotaan mahdollisimman pian, mutta hakuaika päättyy 2.5.2022 klo 16 (huom: hakuaikaa on jatkettu). Hakemus lähetetään osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi, otsikkokenttään viite ”Tilastotutkija”.

Lisätiedot tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi.

Henkilötietojen käsittely

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätietoa Nuorisotutkimusseurasta.

Jaa somessa: