Hyppää sisältöön

Ehdota teemanumeroa Nuorisotutkimus-lehteen

Nuorisotutkimus-lehti julistaa kutsun teemanumeroiden toimittamiseen. Teemanumerot keskittyvät uuteen tai käsittelemättä jääneeseen nuorisotutkimuksen alaan. Teemanumerot voivat käsitellä erilaisia nuoruuteen liittyviä teemoja, kuten kulttuureja, elinoloja, palveluja tai nuorisopoliittisia kysymyksiä, mutta olla myös teoreettisia, käsitteellisiä tai metodologisia avauksia. Painotamme innovatiivisuutta ja kriittisyyttä. Deadline teeman ehdottamiselle on 6. syyskuuta.

Teemanumero muodostaa oman, selkeästi erottuvan kokonaisuutensa lehdestä. Tässä kutsussa hyväksytään 2–3 teemanumeroehdotusta, joiden ensimmäinen mahdollinen julkaisuajankohta on vuonna 2020. Päätös hyväksymisestä tehdään viimeistään 20.9.2019.

Teemanumeron toimittajia pyydetään tekemään kirjallinen ehdotus lehden toimituskunnalle. Ehdotuksen (1200–1500 sanaa) tulee sisältää seuraavat asiat:

  1. Päävastuussa olevien toimittajien nimet, yhteystiedot ja taustaorganisaation sekä päävastuussa olevan toimittajan lyhyt ansioluettelo.
  2. Abstraktin, joka sisältää työotsikon ja kuvauksen teemanumeron sisällöstä.

Teemanumeroon mahtuu 3–5 artikkelia (50 000 merkkiä välilyönteineen), 1–2 katsausta (30 000 merkkiä välilyönteineen) ja 3–5 puheenvuoroa (15 000 merkkiä välilyönteineen) ja mahdollisuuksien mukaan teemaan liittyviä kirja-arvioita, lektioita tai tutkimuskentän edustajan haastattelu. Artikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin, muiden tekstien lopullisesta hyväksynnästä päättää toimituskunta.

Hyväksyttyjen teemanumeroiden toimittajat vastaavat kirjoittajakutsujen lähettämisestä/tiedottamisesta. Lisäksi kutsua levitetään Nuorisotutkimus-lehden tiedotuskanavissa.

Teemanumeroiden vierailevien toimittajien vastuulla on prosessi kokonaisuutena, eli yhteydenpito kirjoittajien, lehden toimituskunnan ja arvioijien kanssa, toisen vertaisarvioijan ehdottaminen ja normaalia pääkirjoitusta laajemman johdannon kirjoittaminen. Teemanumeroiden toimittajien on myös huolehdittava siitä, että artikkelien tarjoajat ovat tutustuneet toimitusprosessiin ja lehden kirjoittajaohjeisiin. Lisäksi kannustamme teemanumeroiden toimittajia tekstien alkuvaiheen kommentointiin, jonka avulla kokonaisuudesta saadaan luotua yhtenäinen ja uusia näkökulmia avaava.

Teemanumeroprosessi etenee seuraavasti:

  1. toimituskunta hyväksyy teemanumeroehdotuksen
  2. teemanumeron toimittajat kokoavat numeroehdotuksen artikkelit sopivaksi katsomallaan tavalla (kutsun on oltava avoin) toimituskunnan kanssa sovitussa aikataulussa
  3. teemanumeron toimittajat kommentoivat artikkelien ensimmäiset versiot
  4. artikkelit menevät ulkopuolisille vertaisarvioijille. Lisäksi lehden toimituskunta kommentoi artikkeleita
  5. artikkelien hyväksymispäätös tehdään vertaisarvioinnin ja tehtyjen korjauksien jälkeen. Vertaisarviointikierroksia voi olla useampia kuin yksi
  6. teemanumero hyväksytään lopullisesti toimituskunnan kokonaisarvioinnin jälkeen 

Teemanumeroehdotuksissa voi nimetä mahdollisia kirjoittajia. Kirjoittajakutsujen pitää kuitenkin olla avoimia, jotta kaikki teemasta kiinnostuneet voivat osallistua. Teemanumeroiden vertaisarvioijat valitaan siten, että vierailevat toimittajat voivat esittää yhtä arvioijaa. Toisen valitsee toimituskunta. Lopullisen päätöksen artikkelien hyväksymisestä tekee toimituskunta yhteistyössä vierailevien toimittajien kanssa. Lopullisen päätöksen koko teemanumeron hyväksymisestä tekee toimituskunta.

Teemanumeroiden ehdottajat voivat ottaa yhteyttä lehden päätoimittajaan ennen teemanumeroehdotuksen lähettämistä. Alustava keskustelu ei kuitenkaan tarkoita teemanumeron hyväksyntää.

Teemanumeroehdotukset toimitetaan sähköpostitse (molemmille): päätoimittaja Lotta Haikkolalle (lotta.haikkola@nuorisotutkimus.fi) ja toimitussihteeri Tanja Konttiselle (tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi) viimeistään 6.9.2019.

Jaa somessa: