Hyppää sisältöön

Opinnäytetyökilpailu 2019

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla.

Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteiden sarjassa kilpailu käydään vuorovuosina perustutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen kesken. Vuonna 2019 opinnäytekilpailuun voivat osallistua gradujen lisäksi ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytteet. Vuoteen 2012 asti kilpailu toteutettiin gradu-kilpailuna.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2019 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

Pro gradu -sarja

Työ on hyväksytty 1.6.2018–7.6.2019 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Aiemmin kilpailuun mahdollisesti osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Kilpailuun voi osallistua eri tieteenalojen opinnäytteillä, joissa tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.
  • Opinnäytetyön tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

AMK-sarja

Työ on hyväksytty ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyöksi 1.6.2017–7.6.2019 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä). Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

  • Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia.
  • Työssä on lisäksi oltava yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotyön ja/tai nuorisopolitiikan kannalta merkittävä ilmiö tai pohdintaa nuorisotyön tai -politiikan kehittämisestä. Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen asettama arviointiraati päättää, täyttääkö kilpailuun lähetetty työ edellä mainitut ehdot.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa perjantaihin 7.6.2019 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti lomakkeen kautta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) . Lomakkeen vastaanotosta tulee kuittaus sähköpostitse.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana, milloin se virallisesti hyväksyttiin ja
  • virallinen tiivistelmäsivu 

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, sekä työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivuilla, mikäli työ palkitaan.

Lue henkilötietojen käsittelystä lisää tietosuojaselosteesta

Lisätietoja

Toimistosihteeri Heta Pulkkinen
Nuorisotutkimusseura ry. 
puh. 044 416 5314
heta.pulkkinen@nuorisotutkimus.fi

Nuorisotutkimusseura ry. edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Jaa somessa: