Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran hallitus nimitti uuden tutkimuseettisen toimikunnan

Nuorisotutkimusseuran hallitus nimitti kokouksessaan 12.12.2023 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet kaudelle 2024–2026. Toimikuntaan järjestettiin avoin haku ja siihen saatiin kiitettävä määrä hakemuksia, 15 kappaletta. Toimikunnan jäseniksi valittiin YTT, dosentti Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto), KT, yliopistonlehtori Jaana Juutinen (Oulun yliopisto), KT, yliopistonlehtori Taina Kyrönlampi (Oulun yliopisto), FT, yliopistotutkija Antti Malinen (Tampereen yliopisto), KT, yliopistotutkija Reetta Mietola (Helsingin yliopisto), OTT, yliopistonlehtori Virve-Maria Toivonen (Helsingin yliopisto) sekä YTT, yliopistonlehtori Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto). Kokoonpanon valinnassa huomioitiin tutkimuseettisen asiantuntemuksen lisäksi hakijoiden edustamien tutkimusalojen ja menetelmällisen osaamisen monipuolisuus sekä alueellinen edustavuus. Puheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan.

Toimikunta toimii nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen asiantuntijaelimenä ja tarjoaa näiden tutkimusalojen eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole tähän mahdollisuutta. Toimikunta nostaa myös esiin nuoriso- ja lapsuudentutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja niihin liittyviä koulutustarpeita, sekä osallistuu tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimusetiikan osalta. Toimikunta on myös järjestänyt asiantuntijaseminaareja ja toimittanut edustamiensa tutkimusalojen eettisiä kysymyksiä tarkastelevia julkaisuja.

Lisätiedot

Petri Paju
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja
petri.paju@lskl.fi

Antti Kivijärvi
Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija, toimikunnan sihteeri
 antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: