Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran ensimmäinen strategia linjaa organisaation keskeisistä tavoitteista muuttuvassa toimintaympäristössä

Tiistaina 12.12. järjestettiin Nuorisotutkimusseuran syyskokous. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja muun muassa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2024. Syyskokouksessa hyväksyttiin myös Nuorisotutkimusseuran ensimmäinen strategia. Strategia kattaa vuodet 2024–2027 ja se määrittelee ensimmäistä kertaa myös yhdistyksen tehtävän ja mission.

– Strategiatyössä olemme halunneet kiteyttää jaetun käsityksemme seuran ydintehtävästä, tunnistaa organisaatiomme vahvuuksia ja kehittämisen kohteita sekä määrittää tulevaisuuteen katsovat strategiset tavoitteemme. Tahdomme olla johtava nuoria ja nuoruutta koskevaa tietoa tuottava asiantuntijaorganisaatio Suomessa sekä aktiivisesti ja tietoperusteisesti näihin tutkimuskohteisiimme kantaa ottava keskustelija, kiteyttää Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajana jatkava Petri Paju.

Strategiatyötä on tehty Nuorisotutkimusseurassa laajasti hallituksen jäseniä ja henkilöstöä osallistaen ja sen valmistelussa on myös hyödynnetty alkuvuonna 2023 toteutetun sidosryhmäkyselyn tuloksia. Strategiassa asetetut ylätasoiset tavoitteet antavat strategiakaudella raamit vuosittain laadittaville toimintasuunnitelmille. Strategian toimeenpano käynnistetään heti vuoden 2024 alusta.

Muut syyskokouksen päätökset

Puheenjohtajana vuonna 2024 jatkaa hankekoordinaattori Petri Paju (Lastensuojelun Keskusliitto). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin dosentti Sanna Aaltonen (Itä-Suomen yliopisto), yliopistonlehtori Anna-Kaisa Kuusisto (Tampereen yliopisto), tohtorikoulutettava Minna Laiti (Turun yliopisto), dosentti Antti Maunu (Turun yliopisto), dosentti Sari Näre (Helsingin yliopisto), tutkija Eeva Sinisalo-Juha (Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri, Humak), yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto) ja tutkimuspäällikkö Sari Tuuva-Hongisto (XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia) sekä varajäseniksi apulaisprofessori Noora Pyyry (Helsingin yliopisto), päätoiminen tuntiopettaja Aino Tormulainen (Humak) ja tohtoriopiskelija Vesa Välimäki (Tampereen yliopisto).

Syyskokouksessa hyväksyttiin myös talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätettiin jäsenmaksujen ja hallituksen kokouspalkkioiden suuruudesta. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: normaali jäsenmaksu on 30 euroa, opiskelijoiden (myös jatko-opiskelijat) jäsenmaksu 10 euroa ja kannatus-/yhteisöjäsenten jäsenmaksu 100 euroa.

Kokouksessa hyväksytyt asiakirjat

Lisätiedot

Puheenjohtaja Petri Paju
 petri.paju@lskl.fi

Tutkimusjohtaja Eila Kauppinen
eila.kauppinen@nuorisotutkimusseura.fi

Kuva: Unsplash.

Jaa somessa: