Hyppää sisältöön

Kirjoittajakutsu Nuoret ja mielenterveys -teemanumeroon

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimus-lehden Nuoret ja mielenterveys -teemanumeroon, jonka toimittavat Elina Ikävalko, Tuuli Kurki, Sanna Rikala ja Jarkko Salminen.

Miten yhteiskunnan rakenteet, instituutiot, sosiaaliset erot ja niihin liittyvät valtasuhteet vaikuttavat nuorten mielenterveyteen? Millaisia ovat sosioekonomiset erot nuorten mielenterveydessä ja mikä näitä eroja selittää? Miten nuorten mielenterveys ja psyykkiset sairaudet koetaan ja millaista on elää esimerkiksi masentuneeksi tai skitsofreenikoksi diagnosoituna yhteiskunnassamme? Miten nuorten mielenterveysongelmia ja psyykkisiä sairauksia määritellään ja millaista valtaa määrittelyihin liittyy? Miten nuorten mielenterveys asettuu politiikan ja hallinnan kohteeksi? Entä millaista vastarintaa, mielenterveyteen liittyvien merkitysten (uudelleen) tulkintaa ja oman tilanteen haltuun ottamista nuoret tekevät? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Nuorisotutkimus-lehden Nuoret ja mielenterveys -teemanumerossa. 

  • Teemanumeron artikkelit sekä lyhyemmät katsaukset ja puheenvuorot voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:  
  • Nuorten omat kokemukset, ajatukset, merkityksenannot mielenterveydestä 
  • Nuorille tarkoitetut mielenterveyden tukijärjestelmät (terveydenhuollossa, koulutuksessa, työllisyyspalveluissa, järjestöissä) ja niitä ohjaavat politiikat 
  • Mielenterveys intersektionaalisesti tarkasteltuna, sen kietoutuminen sukupuoleen, rotuun, sosioekonomiseen asemaan jne.
  • Mielenterveys nuorisokulttuureissa, esim. somessa ja muussa nuorille suunnatussa mediasisällöissä, sekä nuorten alakulttuureissa ja yhteisöissä 

Kutsumme teemanumeroon käsikirjoituksia, joissa pyritään yhteiskuntatieteellisestä ja/tai kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta laajentamaan julkisessa keskustelussa vallitsevaa yksilökeskeistä lähestymistapaa mielenterveyteen ja joissa tarkastellaan sosiaalisia ja poliittisia olosuhteita, joissa mielenterveyden häiriöiksi määritellyt kokemukset muotoutuvat. Toivomme mukaan käsikirjoituksia, joissa problematisoidaan mielenterveyttä koskevia puhe- ja ymmärrystapoja, ja suhtaudutaan kriittisesti vallitsevaan käsitteistöön ja määritelmiin ja mahdollisesti tuodaan esiin vaihtoehtoisia, poliittiseen toimijuuteen ja vastarintaan kutsuvia jäsennyksiä. Tervetulleita ovat myös kirjoitukset, joissa rakennetaan hedelmällistä vuoropuhelua lääketieteellisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien välille. 

Teemanumeroon tarjottavat tekstityypit voivat olla vertaisarvioitavia artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja ja teemaan liittyviä kirja-arvioita. Tarkemmat kirjoittajaohjeet ja tekstityyppien kuvaukset löytyvät Nuorisotutkimus-lehden sivuilta.

Pyydämme lähettämään teemanumeroon tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit (pituus 400–500 sanaa) 14.10.2022 mennessä teemanumeron toimittajille osoitteeseen elina.ikavalko@helsinki.fi. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 18.11.2022 mennessä. Hyväksytyt tekstit julkaistaan Nuorisotutkimus-lehden Nuoret ja mielenterveys -teemanumerossa viimeistään alkuvuodesta 2024.

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:

Elina Ikävalko, erikoistutkija, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Helsingin yliopisto, elina.ikavalko@helsinki.fi

Tuuli Kurki, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, tuuli.kurki@helsinki.fi

Jarkko Salminen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, jarkko.salminen@tuni.fi

Sanna Rikala, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, sanna.rikala@tuni.fi

Jaa somessa: