Hyppää sisältöön

Etsimme tilastotutkijaa Nuorisotutkimusseuraan

Pöydällä kyniä ja paperi, johon piirretty erilaisia värikkäitä kuvaajia.

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta, ja siellä työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Erilaisia hankkeita on vuosittain vaihteleva määrä. Nuorisotutkimusverkosto on akateemisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin tutkimustiedon tuottaja.

Etsimme nyt Nuorisotutkimusseuraan tilastollisiin menetelmiin perehtynyttä tutkijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävän kuvaus

Tilastotutkija osallistuu tutkimustiimin jäsenenä usean eri kyselytutkimuksen valmisteluun ja kyselylomakkeiden suunnitteluun sekä kyselyaineistojen käsittelyyn ja analysointiin. Aineistoja ovat mm. Nuorisobarometri sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus. Lisäksi tehtäviin kuuluu useiden erilaisten valmiiden aineistojen työstämistä ja analysoimista. Tehtäviin kuuluu monimuuttuja- ja aikasarja-analyysien suunnittelu yhteistyössä tutkimustiimin kanssa, analyysien tekeminen sekä tutkimustulosten raportointiin osallistuminen. Lisäksi tutkijan tehtävään sisältyy tutkimusten esittelyä erilaisille sidosryhmille, yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa, aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyviä tehtäviä ja mahdollisesti myös muita tehtäviä sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavalta edellytämme maisterin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta, mielellään tilastotieteestä. Tutkinnon tulee sisältää laajat tilastotieteen ja/tai epidemiologian opinnot peruskurssien lisäksi. Matematiikan opinnot katsotaan eduksi. Myös jatko-opinnot ja/tai tohtorin tutkinto katsotaan hakijalle eduksi.

Tilastotutkijan tehtävässä tarvitaan mm. monimuuttujamenetelmien ja aikasarja-analyysien hallintaa; hakijalla tulee olla näistä vahvaa näyttöä.  Tehtävässä menestyminen edellyttää kvantitatiivisten aineistojen käsittelyn erinomaisia taitoja ja kyseisten aineistojen analyysiin soveltuvien ohjelmien (esim. SPSS, R, Stata) vankkaa hallintaa. Kokemus survey-tutkimuksista ja/tai rekisteriaineistojen käsittelystä on eduksi.

Hakijalta edellytetään näyttöä korkeatasoisesta tieteellisestä julkaisutoiminnasta; kokemus yhteiskirjoittamisesta on eduksi. Tehtävässä edellytetään suomen kielen ja englannin kielen erinomaista hallintaa, muu kielitaito luetaan eduksi.  Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään myös hyviä ryhmätyötaitoja, erityisesti moniammatillisesta yhteistyöstä, hyvää paineensietokykyä sekä hyviä it- ja projektinhallintataitoja. 

Arvostamme itsenäistä työotetta, kiinnostusta tutkimustyöhön sekä oma-aloitteisuutta. Luemme eduksi nuorisotutkimukselliset opinnot tai muut yhteiskuntatieteelliset opinnot sekä suomalaista yhteiskuntaa koskevan nuorisopoliittisen asiantuntemuksen kuten myös nuorten palveluja, vapaa-ajan toimintaa ja/tai nuorisotyötä koskevan asiantuntemuksen. Lisäksi luemme eduksi tutkimusetiikkaan ja tietosuojakysymyksiin liittyvän asiantuntemuksen, esiintymis- ja mediakokemuksen, ohjelmointitaidot sekä tilastollisten tietojen visualisointiin liittyvän osaamisen.

Aloitusajankohdasta voidaan neuvotella, mutta toivomme, että valittu henkilö ottaisi tehtävän vastaan viimeistään lokakuussa 2022. 

Hakuohjeet ja lisätiedot

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot tähän tehtävään liittyvästä relevantista kokemuksestasi ja osaamisestasi esimerkkien avulla. Liitä hakemukseen TENK:in tutkijan ansioluettelo-ohjeen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) mukainen CV ja julkaisuluettelo. Voit esittää palkkatoiveen.

Hakemuksia toivotaan mahdollisimman pian, mutta hakuaika päättyy 10.8. 2022 klo 24. Hakemus lähetetään osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi, otsikkokenttään viite ”Tilastotutkija”.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen (tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi) ajalla 29.6.–12.7. (HUOM!! tiedustelut vain sähköpostitse, keskusteluajasta voidaan sopia erikseen) tai tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari (sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi) ajalla 1.8.–10.8., mieluiten sähköpostitse. Puhelinajat (puh. 044 416 5303) lisätietojen kysymiseksi 2.8. ja 4.8. klo 10–12.  Haastattelut toteutetaan elokuussa mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Nuorisotutkimusverkoston toimitilat sijaitsevat Helsingissä, Itä-Pasilassa, mutta työtä on mahdollista tehdä osin etänä. Käytämme työskentelyssämme MS-ohjelmistoa.

Henkilötietojen käsittely

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätietoa Nuorisotutkimusseurasta.

Kuva: Unsplash.

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: