Hyppää sisältöön

Nuoruus uuden epävarmuuden aikana

Keltainen rakennuksen seinä sinistä taivasta vasten ja seinän vierellä lentävä kyyhkynen.
Kyselyn avovastauksissa nuoret toivat esiin etenkin Ukrainan sodan ja toiveet rauhasta. Kuva: Unsplash.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa mullisti eurooppalaisen turvallisuusympäristön kertaheitolla. Keskustelu turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksesta ja uudenlaisesta sotilaallisesta uhasta käynnistyi myös Suomessa. Nato-jäsenyyden kannatus nousi historiallisen korkealle ja johti Nato-jäsenyyshakemuksen jättämiseen vain muutaman kuukauden kuluessa Ukrainan sodan alkamisesta. Nuoret sukupolvet elävät uudenlaista kriisien aikaa, jota leimaavat ilmastonmuutos, pandemia ja sota Euroopassa. Muuttunut globaali tilanne asettaa uudenlaisia kysymyksiä poikkeusoloissa aikuistuville. Miten Suomessa asuvat nuoret suhtautuvat arkeensa ja tulevaisuuteensa epävarmassa ajassa?

Nuorisotutkimusseura on seurannut 12–24-vuotiaiden hyvinvointia ja näkemyksiä korona-aikana Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeessa jo neljän kyselykierroksen verran. Ensimmäinen kysely toteutettiin alkusyksyllä 2020, kun pandemia-aikaa oli takana muutaman kuukauden verran ja viimeisin kysely on toteutettu huhti-toukokuussa 2022. Kysymysten perusrunko on säilynyt tiedonkeruissa samana, mutta mukaan on otettu pandemiatilanteen edetessä myös uusia, ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevia kysymyksiä. Tuoreimmassa kyselyssä nuorilta kysyttiin koronapandemian lisäksi myös muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen liittyvistä näkemyksistä.

Kyselyn tulokset osoittavat, että koettu epävarmuuden ja turvattomuuden tunne kasvavat iän ja koulutustason myötä. Turvattomuuden ja epävarmuuden tunteet olivat yleisempiä nuorilla naisilla, kuin nuorilla miehillä. Huolta nuorten keskuudessa herättävät erityisesti maailmanpoliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja nuorten syrjäytyminen. Nuorten antamissa avovastauksissa nousivat esiin etenkin Ukrainan sota ja toiveet rauhasta.

Tuloksissa toistui vuoden 2021 Nuorisobarometrissa tehty havainto, jonka mukaan epävarmojenkin olojen keskellä suurin osa vastaajista näki tulevaisuuden kuitenkin valoisana: kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista vastasi näkevänsä sekä oman että Suomen tulevaisuuden joko jokseenkin tai erittäin optimistisesti. Myös Euroopan tulevaisuus nähtiin optimistisesti.

Lue julkaisu:

Poikkeustila toisen jälkeen: nuorten näkemyksiä koronasta Ukrainan kriisiin

Kirjoittajat: Alix Helfer & Joel Manner & Tuuli Pitkänen

Kirjoitussarja tarjoaa arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pandemia-aikana

Kirjoitus on kuudestoista osa marraskuussa 2020 käynnistyneessä Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjassa. Sarja raportoi tuloksia Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-hankkeesta, jossa tarkastellaan monitieteisen nuorisotutkimuksen viitekehyksessä määrällisin ja laadullisin sekä vertailevin menetelmin, miltä koronatilanne ja sen pitkittyminen vaikuttavat nuorten näkökulmasta.

Hankkeessa nuorten kokemuksia seurataan toistuvin aineistonkeruin. Nyt ilmestyvä kirjoitus on ensimmäinen julkaisu, jossa hyödynnetään uusimman, toukokuussa 2022 valmistuneen kyselyn tuloksia.

Lisätiedot

Tutkija, YTM Alix Helfer

Nuorisotutkimusverkosto

alix.helfer@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: