Hyppää sisältöön

Kohti Suomen mallia – eväät hyvään harrastustakuun toteuttamiseen kunnissa

Lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastaminen on ollut tärkeä instrumentti suomalaisessa nuorisopolitiikassa aina itsenäistymisestä lähtien. Sitä on hyödynnetty muun muassa kansalaiskasvatuksen välineenä ja nuoriso-ongelman hoitamisessa. Nuorisopolitiikan keskiöön lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastaminen on noussut jälleen 2010-luvulla, jolloin se on nähty ennen kaikkea välineenä syrjäytymisen ehkäisylle ja hyvinvoinnin edistämiselle. Viime vuosina on keskusteltu erityisesti harrastustakuusta – yhden mieleisen harrastuksen takaamisesta jokaiselle lapselle ja nuorelle. Harrastustakuun ajatus löysi tiensä myös Suomen hallituksen agendalle vuonna 2017, kun Sipilän hallitus kirjasi sen toimenpideohjelmaansa. Nykyinen Rinteen, sittemmin Marinin, hallitus on varannut harrastustakuun toteutukseen huomattavia taloudellisia resursseja ja marraskuussa 2019 asetettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön työryhmä valmistelemaan konkreettista esitystä harrastustakuun, nk. Suomen mallin, toteutuksesta.

Nuorisotutkimusverkostossa toteutettiin vuosina 2018–2019 osaamiskeskusrahoituksella tutkimushanke lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaisista mahdollisuuksista Suomessa. Hankkeen loppuraportti, Leena Haanpään selvitys Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla ilmestyi lokakuussa 2019.

Tuoreessa Näkökulma-kirjoituksessa luodaan katsaus niihin tutkimuksessa ilmenneisiin tekijöihin, jotka edesauttavat harrastustakuun menestyksekästä toteutusta kunnissa. Keskeisimmiksi tekijöiksi harrastustakuun onnistuneelle toteuttamiselle Haanpää linjaa neljä osa-aluetta: tahdon, koordinaation, viestinnän ja resurssit. Tällä työkalupakilla kunnissa päästään pitkälle.

Lue Näkökulma: Kohti Suomen mallia – tutkimus harrastustakuusta ja sen tilasta Suomen kunnissa (Leena Haanpää, Mikko Salasuo & Tiina Ylöstalo)

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Näkökulma-verkkosivulla.

Lisätiedot

Leena Haanpää

leena.haanpaa@utu.fi

Artikkelikuva: Unsplash

Jaa somessa: