Hyppää sisältöön

Kutsu kirjoittajaksi Nuorisotutkimus-lehden teemanumeroon Liikkuminen

Kutsumme kirjoittajia Nuorisotutkimus-lehden nuorten liikuntaa, urheilua ja liikkumista käsittelevään teemanumeroon, joka ilmestyy vuonna 2025. Teemanumero julkaistaan avoimesti verkossa samaan aikaan painetun lehden kanssa.     

Liikkumisella ymmärretään liikunnan harrastamista, urheilijuutta ja erilaista fyysistä toimeliaisuutta edellyttävää tekemistä. Se voi olla jonkin liikunta- tai urheilulajin harrastamista, mutta myös monenlaista muuta liikkuvaa fyysisyyttä: kuljeskelua, kalastamista, höntsäpelailua ja niin edelleen. Kun liikkumisen tarkastelua laajennetaan liikunnan harrastamisen ja/tai urheilijuuden ulkopuolelle, nuorten elämismaailmoista voi tunnistaa hyvin monenlaisia liikkumisen muotoja.   

Kutsumme teemanumeroon artikkeleita nuorten liikuntaharrastuksista ja kilpa- ja ammattiurheilijuuspyrkimyksistä sekä suhteista niihin, mutta myös laajasti ymmärretyn liikkumisen nuorisokulttuureista, liikkumiseen liittyvistä mahdollisuusrakenteista (esimerkiksi alueellisista, poliittisista, nuorisokulttuurisista), sitä säätelevistä fyysisen kyvykkyyden eroista ja ableismista sekä liikkumismahdollisuuksien sosioekonomisista ja -kulttuurisista kiinnikkeistä.   

Kun keskustellaan liikkumisesta, keskustellaan myös monista muista asioista. Liikkumiseen liittyvien tutkimusten ja yhteiskunnallisen keskustelun moraaliset ”rivivälit” ovat itsessään kiinnostavia analysoitavia, koska niihin kiteytyy paljon kansallista, hallinnallista, pedagogista ja taloudellista ”diskurssivarantoa”. Teemanumeroon mahtuu hyvin myös tällaista diskurssikriittistä tarkastelua ja koontia. Vertaisarvioitavien artikkelien lisäksi teemalehteen toivotetaan tervetulleiksi nuorten liikkumista käsitteleviä katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä lektioita. Kiinnitäthän kuitenkin huomiota siihen, että tekstisi on otteeltaan nuorisotutkimuksellinen.   

Lähetä vertaisarvioitavan artikkelin abstrakti (300–500 sanaa) viimeistään 9.6.2024. Muista tekstisuunnitelmista riittää muutaman virkkeen kuvaus. Teemanumeron vastaavat toimittajat käsittelevät yhdessä Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan kanssa tekstiehdotukset kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Tällöin kirjoittajat saavat myös tarkemmat kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Vertaisarvioijille lähteviä käsikirjoituksia odotetaan lehteen marraskuun 2024 loppuun mennessä.    

Teemanumeron vastaavat toimittajat ovat Päivi Armila ja Terhi Halonen (paivi.armila(at)uef.fi ja terhi.halonen(at)uef.fi.

Jaa somessa: