Hyppää sisältöön

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on tärkeää pakolaistaustaisille nuorille

Pakolaistaustaisten nuorten elämän lähtökohdat ovat heikommat kuin monilla muilla. Monet ovat kokeneet vaikeita asioita, kriisejä, sotia, väkivaltaa ja köyhyyttä. Suomessa heidät sysätään usein yhteiskunnan marginaaliin. Monet kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa eikä heitä kuunnella tai arvosteta. Tämä heijastuu heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa koulussa, opinnoissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa.

Muun muassa tällaisia havaintoja nousee esiin tänään tiistaina julkaistavasta Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia -teoksesta. Siinä esitellään tutkimuksia, joiden tekemiseen Suomeen pakolaisina tulleet nuoret aikuiset ovat osallistuneet tasavertaisina kumppaneina tutkijoiden kanssa. Tutkimusten tavoitteena on ollut tukea nuoria heidän omien vahvuuksiensa ja kykyjensä tunnistamisessa ja innostaa heitä pyrkimään kohti omia tavoitteitaan ja haaveitaan.

Teoksesta nousee esiin, kuinka tärkeää pakolaistaustaisille nuorille on tulla hyväksytyksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Toisaalta nuorten kokemus on, että suomalaisuuden piireihin on vaikeaa päästä ilman koulutusta ja työpaikkaa. Niiden saaminen on kuitenkin osoittautunut hyvin hankalaksi. Käytännössä kaikilla tutkimukseen osallistuneilla nuorilla on kokemuksia syrjinnästä työnhaussa.

Teoksessa pohditaan myös, miten pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnassa toimimisen kykyjä voitaisiin tukea taiteen, kuten tarinateatterin ja dokumenttielokuvan keinoin. Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen mukaan nuorten elämäntarinoiden ja niiden julkisen esittämisen kautta kuulluksi ja nähdyksi tulemisella on tärkeä merkitys heidän hyvinvoinnilleen.

Tutkien ja tarinoiden -teos koostuu kahdeksasta artikkelista, joissa nuorten ja heidän ohjaajiensa kanssa toteutettuja tutkimusprosesseja avataan erilaisista näkökulmista. Tutkimukset on toteutettu Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa osana monitieteistä ALL-YOUTH-hanketta.

Teoksen tiedot

Tutkien ja tarinoiden -teoksen etukansi.

Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia (toim.) Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 231, 2021, sarja: Kenttä, nid., 144 s., kieli: suomi, ISBN 978-952-372-013-8, ISSN 1799-9219, Kl 32.21, 32.4, 77.1

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta. Kirjaa voi julkistamisen jälkeen ostaa Helsingissä myös Tiedekirjasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Snellmaninkatu 13 ja Rosebud Booksista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) City Centeristä, Kaivokatu 8. Muihin kirjakauppoihin kirjaa voi tilata osoitteesta tilaukset@nuorisotutkimus.fi.

Lisätiedot

Tiina Rättilä

tiina.rattila@tuni.fi

Päivi Honkatukia

paivi.honkatukia@tuni.fi

Lisätietoa ALL-YOUTH-tutkimushankkeesta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Teoksen artikkelit on aiemmin julkaistu monimediaalisella Tutkien ja tarinoiden -verkkosivustolla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Jaa somessa: