Hyppää sisältöön

Matkaraportti tulen ja jään maasta: Islannin malli ja sen sovellettavuus Suomeen

Nuorisotutkimusverkoston vastaavat tutkijat Mikko Salasuo ja Tomi Kiilakoski Reykjavikissa. Kuvan otti matkaseurueen kolmas jäsen, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Dennis-myrskyn piiskatessa helmikuisen Reykjavikin katuja, perehtyi kolmen dosentin tutkijaryhmä vähäväkisen saaren lähihistoriaan ja sen lapsuutta, nuoruutta ja kasvatusta koskeviin oletuksiin. Matkan tavoitteena oli löytää vastauksia mm. kysymyksiin, millaisia toimenpiteitä paljon puhuttuun Islannin malliin on kuulunut ja millaiseksi sen vaikuttavuus on tutkimustiedon valossa arvioitu. Matkaseurueen jäsenet, Nuorisotutkimusverkoston vastaavat tutkijat Tomi Kiilakoski ja Mikko Salasuo sekä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen valottavat matkaraportissaan mallin yhteiskunnallisia taustoja ja pohtivat saarivaltiossa tehtyjen ratkaisujen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.

Keskeisiä havaintoja mallista suomalaisittain tarkasteltuna ovat mm. sen vahva aikuisvetoisuus, nuorten jääminen toimenpiteiden kohteiksi sekä mallin taustalla aistittava epäluottamus nuorten keskinäistä ja valvomatonta yhdessäoloa kohtaan. Lähtökohta on ristiriidassa suomalaisen nuorisopolitiikan perusajatuksen kanssa, jonka mukaan nuorten omaehtoinen kansalaistoiminta tuottaa positiivisia vaikutuksia niin nuorille yksilöinä, kuin yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Suomen mallia kehitettäessä onkin tarpeen käydä läpiluotaava periaatekeskustelu siitä, miten tunnustamme nuorten vertaisoppimisen arvon sekä turvaamme lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuudet jo mallin valmisteluvaiheessa.

Lue Näkökulma:

Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa – Islannin mallia etsimässä

Tomi Kiilakoski, Elina Pekkarinen & Mikko Salasuo

Lisätiedot

Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski

Nuorisotutkimusverkosto

tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Vastaava tutkija Mikko Salasuo

Nuorisotutkimusverkosto

mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Näkökulma-sivulla.

Jaa somessa: