Hyppää sisältöön

Monitieteistä vahvistusta Nuorisotutkimusverkoston tutkijakuntaan

Kuvassa ylärivissä vasemmalla Konsta Happonen ja oikealla Oona Myllyntaus sekä alarivissä vasemmalla Aino Peltonen ja oikealla Arseniy Svynarenko.

Nuorisotutkimusverkostoon on saapunut alkusyksyn aikana neljä uutta työntekijää. Useista eri koulutustaustoista ja tieteenaloilta tulevat työntekijät vahvistavat Nuorisotutkimusseuran monitieteistä osaamista – uudet työntekijämme ovat työskennelleet aiemmin mm. ympäristönhoitajana, kuvataiteen opettajana ja sairaanhoitajana.

Nuorisotutkimusseuran uutena tilastotutkijana on aloittanut lokakuun alussa FT Konsta Happonen. Konsta on tilastollisten menetelmien ja aineistojenhallinnan asiantuntija ja Nuorisotutkimusseuraan hän tulee Göteborgin yliopiston tutkijatohtorin tehtävästä. Nuorisotutkimusseurassa Konsta työskentelee erityisesti säännöllisten tiedonkeruiden, kuten Nuorisobarometrin ja lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen aineistojen koostamisen ja analysoinnin parissa.

Siirtymä nuorisotutkimuksen pariin merkitsee Konstalle hyppyä tuntemattomaan, sillä koulutukseltaan hän on yhteisöekologiaan erikoistunut biologi. Väitöskirjansa hän on tehnyt Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolle ja ennen korkeakouluopintojaan hän on suorittanut ympäristönhoitajan ammattitutkinnon. Tieteenalan lisäksi Konstan työ- ja opintohistoriassa onkin myös sellainen hieman epätyypillinen seikka, että hän on aikanaan jättänyt lukion kesken.

– Tahdon aina mainita tämän asian, koska valitettavasti joillakin ihmisillä on edelleen kummallisia ennakkoluuloja siitä, että ammatillisesti koulutetut eivät voisi pärjätä jatko-opinnoissa. Tutkijaksi ryhdyin, koska en koskaan halunnut lopettaa uusien jännittävien asioiden oppimista. Koenkin olevani todella onnekas, kun pääsen nyt oppimaan uutta ja tekemään tutkimusta tärkeiden teemojen parissa Nuorisotutkimusverkostossa.

Töiden ohella Konsta nauttii musiikin tekemisestä sekä pyöräilystä.

Tutkija Oona Myllyntaus työskentelee osana Näkymätön näkyväksi – Tutkimustietoa ja rakennusaineksia syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoman vahvistamiseksi -hanketta. Oona tarkastelee hankkeessa erityisesti, mikä eri lapsi- ja nuorisoryhmien turvallisuutta tällä hetkellä uhkaa ja mitä tietoja, taitoja, valmiuksia ja resursseja lapsilla ja nuorilla on selvitä uhkista ja parantaa turvallisuuttaan. Muita hänen tutkimusintressejään ovat nuorten asema yhteiskunnan turvaverkoissa ja taidekasvatus hyvinvoinnin tukijana. Koulutustaustaltaan Oona on kasvatustieteen väitöskirjatutkija ja filosofian maisteri taidekasvatuksen alalta. Työhistoriaa häneltä löytyy mm. kuvataiteilijajärjestö Ars-Häme:en toiminnanjohtajan tehtävästä, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen projektipäällikön tehtävästä sekä kuvataiteen opettajana. Vapaa-ajallaan Oona lukee Kari Hotakaista, kuuntelee soulia ja tutustuu Välimeren kulttuurihistoriaan matkustelemalla.

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hankkeessa puolestaan on työskennellyt korkeakouluharjoittelijana syyskuun alkupuolelta lähtien Aino Peltonen. Aino opiskelee pääaineenaan hoitotiedettä ja viimeistelee parhaillaan terveystieteen maisteriopintoja Oulun yliopistossa. Ainolla on myös sairaanhoitajan koulutus ja hän on työskennellyt näissä tehtävissä yliopistollisessa sairaalassa. Tällä hetkellä hän on myös osana Oulun yliopiston Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikön DigiWellbeing (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)-tutkimusryhmää. Töiden ja opintojen ohella Aino nauttii erityisesti luonnossa liikkumisesta, ajanvietosta läheisten kanssa sekä korvapuustien syömisestä.

Lisäksi Nuorisotutkimusverkostoon on palannut tuttu kasvo Arseniy Svynarenko, joka on työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa aiemmin mm. Diginuoruus mediakaupungissa (DIME) -hankkeessa vuosina 2016–2018. Viime vuosina Arseniy on tutkinut alustatyöläisten työoloja ja hyvinvointia (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)Tampereen yliopistolla, joskin työhuonevuokralaisenamme ei ole ollut ihan vieras kasvo Nuorisotutkimusverkostonkaan toimistolla. Elokuun alusta alkaen Arseniy on kuitenkin palannut virallisestikin palkkalistoillemme. Arseniy työskentelee tutkijana uudessa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA) –tutkimuskonsortion Nuorisotutkimusverkoston osioissa. Arseniy osallistuu erityisesti tutkimukseen, jossa tarkastellaan tiedon saatavuutta, vastaanottamista ja tuottamista Suomen merkittävien kielivähemmistöjen ja erityisesti vastikään Suomeen saapuneiden venäjän- ja ukrainankielisten nuorten näkökulmasta. Vapaa-ajallaan hän auttaa vapaaehtoisena ukrainalaisia pakolaisia ja nauttii luonnosta maastopyöräily-harrastuksen merkeissä.

Lisätiedot

Sinikka Aapola-Kari

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Arseniy Svynarenko

YTT (Taras Ševtšenkon Kiovan valtionyliopisto)
Tutkija
+358 50 328 34 65
arseniy.svynarenko@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: