Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2023

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla.

Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjoissa. AMK-opinnäytteiden sarjassa kilpailu käydään vuorovuosina perustutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen kesken. Vuonna 2023 ammattikorkeakoulujen sarjassa kisaan voivat osallistua perustutkintojen opinnäytteet.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. Palkinnot jaetaan 8.–9.11.2023 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

Pro gradu –sarja

Työ on hyväksytty 1.6.2022–31.5.2023 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Aiemmin kilpailuun mahdollisesti osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Kilpailuun voi osallistua eri tieteenalojen opinnäytteillä, joissa tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa:

Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.

Opinnäytetyön tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

AMK–sarja

Työ on hyväksytty ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyöksi 1.6.2021–31.5.2023 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä). Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.   

  • Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia.
  • Työssä on lisäksi oltava yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotutkimuksellinen näkökulma tai ilmiö. Tämä voi tarkoittaa kehitystyötä tai pohdintaa liittyen nuorisotyön, nuorisopolitiikan, nuorten hyvinvoinnin tai osallisuuden teemoihin, jotka kiinnittyvät nuorisotutkimuksen traditioihin ja kenttään. 

Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen asettama arviointiraati päättää, täyttääkö kilpailuun lähetetty työ edellä mainitut ehdot.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa viimeistään 31.5.2023. Työn voi lähettää joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisen lomakkeen kautta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Opinnäytetyön lisäksi on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • virallinen tiivistelmäsivu (ei tarvitse toimittaa erillisenä tiedostona vaan opinnäytetyön yhteydessä oleva riittää).

Henkilötietojen käsittely

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivuilla, mikäli työ palkitaan sekä työtä koskevien tietojen tallentamiseen Nuorisotutkimusseuran ylläpitämään opinnäytetyökilpailujen rekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Lue henkilötietojen käsittelystä lisää Opinnäytetyökilpailun tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja

Minna Laiti, hallituksen sihteeri

Nuorisotutkimusseura ry.

minna.laiti@nuorisotutkimus.fi 

Nuorisotutkimusseura ry. edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimusverkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Jaa somessa: