Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan ammattilaisten näkemyksiä nuorten jengiytymistä sekä nuorten kirjeitä unelmien tulevaisuudesta

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset opinnäytetyöt. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä Helsingissä torstaina 9.11.2023. Kilpailuun osallistui tänä vuonna pro gradu -sarjassa 16 opinnäytetyötä ja amk-sarjassa 12 opinnäytetyötä. Tänä vuonna loppusuoralle päässeet kilpailutyöt olivat laadultaan äärimmäisen tasaisia, ja voittajien löytyminen ratkesi lopulta varsin pienin eronteoin.

Kilpailutöissä käsiteltävät teemat kattoivat nuoruuden moniulotteisesti. Kilpailuun lähetettyjen töiden teemoina oli muun muassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nuorisojärjestössä ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden elämässä, sosiaalinen media ja kehonkuva, sukupuolen moninaisuus kirjallisuudessa, tyttöyteen liittyvät seksuaaliset paineet, nuorten koulu- ja työelämäkokemukset, päihteiden käyttö ja syrjäytyminen, Elokapinan toiminta sekä Greencare luonnonvara-alalla.

Amk-sarjassa voittajaksi valittiin Jaana Gröhnin ja Malissa Wadunombin (Xamk) tutkimus Ovatko nuorisojengit osa nyky-yhteiskuntaamme? Ammattilaisten näkemyksiä nuorisojengi-ilmiöstä Suomessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan nuorten jengiytymistä sekä siihen liittyviä määritelmiä ja pyritään rakentamaan kokonaiskuvaa nuorisojengi-ilmiön laajuudesta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta käy ilmi, että nuorten jengit nähdään nuorisotyön ammattilaisten keskuudessa ainakin toistaiseksi marginaalisena ilmiönä. Kilpailuraati kiitteli työtä sen ajankohtaisuudesta ja siitä, miten siinä on onnistuttu yhdistämään jengiytymiseen muita nuorisotutkimuksellisesti keskeisiä teemoja, kuten nuorten osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus. Työssä on käytetty tutkimusmenetelmiä asiantuntevasti ja se osallistuu ajankohtaisuudellaan nuorisopoliittisesti ja -kasvatuksellisesti merkittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Pro gradu -sarjassa voittajaksi valittiin Ella Heimosen (UEF) sosiaalipsykologian tieteenalaan kuuluva opinnäyte Kirjeitä unelmien tulevaisuudesta. Hyvä elämä nuorten tulevaisuuskertomuksissa. Opinnäytetyöraati piti Heimosen työtä raikkaana ja nuoruuden moninaisuutta hyvin avaavana tutkimuksena. Nuorten laatimien ”tulevaisuuskirjeiden” kautta tekijä konstruoi erilaisia tarinatyyppejä, joiden valikoima tekee ymmärrettäväksi nuorten erilaiset elämänorientaatiot ja niiden sosiokulttuuriset kytkökset. Vaikka tutkielma paneutuu nuoruuteen usein liitettyyn tulevaisuusnäkökulmaan, kilpailuraati kiitteli tutkielman metodologista uutuusarvoa ja uniikkia otetta. Tutkielma on aiheeltaan tärkeä, selkeä ja helposti luettava, mutta samalla vahvasti akateeminen ja asiantunteva.

Molemmissa sarjoissa jaettiin myös kunniamaininnat

Molemmissa sarjoissa palkittiin yksi työ myös kunniamaininnalla. AMK-sarjan kunniamaininnan sai Tiitus Piispan (Xamk) tutkimus Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemukset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön keskeisiä teemoja ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden näkökulmasta opiskeluympäristössään. Opinnäytetyöstä käy ilmi, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista ei kokenut tulleensa syrjityksi tai häirityksi opiskeluympäristössään, ja että he kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan hyvin. Toisten opiskelijoiden ja opettajien taholta kohdistuvaa syrjintää ja/tai häirintää ilmeni kuitenkin kaikilla oppilaitoksen kampuksilla, mikä korostaa tutkimuksen merkitystä. Kilpailuraadin mukaan työssä tuodaan myös esiin varsin pätevästi ja tuloksiin perustuen kehittämisehdotuksia oppilaitoksen yhdenvertaisuuden, julkisuuskuvan ja markkinoinnin edistämiseksi.

Pro gradu -sarjassa kunniamaininnan sai Anni Nyyssölän (HY) sosiologian tieteenalaan kuuluva opinnäyte Sukupuolikulttuuriset rajanvedot kaupunkitilassa: Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen maine ja häirintä kontrollin muotona. Tutkielman ansioiksi kilpailuraati näki sen ryhdikkään etenemisen, jossa käsitteet ja empiria keskustelevat sujuvasti keskenään loogisesti toteutetussa ja selkeästi raportoidussa projektissa. Tutkielmassa on raadin mukaan onnistuttu kokoamaan aihetta hyvin avaava ja nuorisokulttuurisesti kiehtova aineisto. Laadullinen analyysi on tarkkaa ja moniulotteista ja vaikka se ohjautuu etukäteen asetellusta käsite- ja tutkimuskeskustelusta, tekee se tilaa myös oman aineiston nyansseille.

Opinnäytetyökilpailulla halutaan lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta oppialana

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. Vuodesta 2014 alkaen kilpailussa on palkittu myös AMK-töitä. AMK-sarjassa kilpailu käydään vuorovuosittain perustutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen kesken. Tänä vuonna vuorossa olivat ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytteet.

Palkitut työt

Voittajat

Ovatko nuorisojengit osa nyky-yhteiskuntaamme? Ammattilaisten näkemyksiä nuorisojengi-ilmiöstä Suomessa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Jaana Gröhn ja Malissa Wadunombi (Xamk)

Kirjeitä unelmien tulevaisuudesta. Hyvä elämä nuorten tulevaisuuskertomuksissa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Ella Heimonen (UEF, sosiaalipsykologia)

Kunniamaininnat

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemukset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Tiitus Piispa (Xamk)

Sukupuolikulttuuriset rajanvedot kaupunkitilassa: Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen maine ja häirintä kontrollin muotona
Anni Nyyssölän (HY, sosiologia)

Jaa somessa: