Hyppää sisältöön

Päivi Armila Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi

Nuorisotutkimusseuran hallitus on kutsunut seuran kunniajäseneksi YTT, yliopistonlehtori Päivi Armilan. Armila tunnetaan erityisesti hänen syrjäseuduilla asuvia nuoria koskevasta tutkimuksestaan, joka onkin pitkälti hänen luomaansa ja kannattelemaansa. Näihin Hylkysyrjä-käsitteen alla vuosien mittaan kulkeneisiin tutkimuksiin voidaan ehdottomasti suhtautua jopa jonkinlaisena tutkimusohjelmana.

Armilan rooli oli niin ikään keskeinen monikulttuurisuusteeman juurruttamisessa suomalaisen nuorisotutkimuksen kentälle 2000-luvun alussa. Muita hänen keskeisiä tutkimusteemojaan ovat olleet muun muassa kansalaisuus, yhteiskuntatieteellinen liikuntatutkimus, koulutus sekä viimeisimpänä laadullinen pitkittäistutkimus Nuoret ajassa, jossa tarkastelu on niin ikään kohdistunut syrjäseutunuorten kokemuksiin.

Armila on arvostettu opettaja ja palkittu kirjoittaja. Opettajana hänellä on kyky innostaa ja ottaa mukaan tasaveroisesti nuoremmat ja kokemattomammat kollegansa ilman ylimääräisiä hierarkioita. Kollegiaalisen kasvattamisen ja aktiivisen ohjaustyön myötä Armilan ympärille Joensuuhun syntyi lopulta legendaarinen ”Päivin talli”, jolla viitataan siihen laajaan joukkoon nykyisiä nuorisotutkijoita, jotka hänen ohjaaminaan ovat väitelleet. Uusien tutkijasukupolvien kasvattamisessa Armila onkin tehnyt työtä, jossa vain harvan voi sanoa onnistuneen yhtä hyvin.

Tutkimuksellisen teeman lisäksi syrjäseutu-ajattelu on näkynyt Armilan tutkijanurassa ja elämäntyössä myös institutionaalisesti: Armilan rooli on ollut keskeinen Nuorisotutkimusseuran ja Itä-Suomen yliopiston, etenkin sen Joensuun kampuksen vahvan yhteyden ja yhteistyön synnyttämisessä ja ylläpitämisessä. Epäilemättä hän on yksi päävastuullisista myös siinä, miten Joensuun sosiologien ja kasvatustieteilijöiden orientaatio on vuosien saatossa ollut kallellaan nuorisotutkimukseen.

Armila on toiminut uransa aikana monenlaisissa rooleissa myös Nuorisotutkimusseuran luottamustoimissa, viimeisimpänä Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun puheenjohtajana ja vuosi sitten Joensuussa järjestettyjen Nuorisotutkimuspäivien organisoijana. Armilan kanssa työskennelleet kuvaavat hänen työmoraaliaan kovaksi ja saman kokemuksen ovat jakaneet myös monet Nuorisotutkimusseuran työntekijät: Päivin kanssa työskennellessä ei milloinkaan tarvitse huolehtia siitä, etteivätkö kaikki hommat hoituisi.

Kunniajäsenyys julkistettiin Nuorisotutkimuspäivillä 8.11.2023

Kunniajäsenenä Armila liittyy aiemmin Nuorisotutkimusseuran kunniajäseniksi kutsuttujen 12 henkilön nimekkääseen joukkoon. Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi voidaan valita tutkimuksen tai nuorten parissa tehtävällä työllä, yhteiskunnallisella ja nuorisopoliittisella vaikuttamistyöllä tai Nuorisotutkimusseuran kehittämiseksi tehdyllä työllä ansioitunut henkilö.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Petri Paju
Nuorisotutkimusseura ry.
petri.paju@lskl.fi  
puh. 050 578 0259

Jaa somessa: