Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä tutkimuseettiseen toimikuntaan kaudelle 2021–2023

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 2015 toiminut Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta huolehtii ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä edistää toiminnallaan alan tutkimuksen eettisyyttä. Toimikunta palvelee Nuorisotutkimusseuran tutkijoita sekä niitä tutkijoita, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettisen toimikunnan käsittelyyn. Lausunnon pyytäjät ovat joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on:

  1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin.
  2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura ovat sitoutuneet opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Toimikunta toimii TENKin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä antaman ohjeistuksen mukaisesti (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet

Tutkimuseettiseen toimikuntaan haetaan avoimella haulla korkeintaan seitsemää jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Toimikunnan jäseniltä edellytetään vahvaa kokemusta akateemisesta ja/tai soveltavasta lapsuuden- tai nuorisotutkimuksesta, tutkimuseettistä asiantuntemusta sekä tohtorin tutkintoa. Lisäansioksi katsotaan kokemus aiemmasta toiminnasta eettisessä ennakkoarvioinnissa.

Toimikunnan kokoonpanossa tulee olla asiantuntemusta sekä määrällisestä että laadullisesta tutkimuksesta, kokemusta monitieteisistä tutkimusasetelmista, kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä, eri sukupuolten edustajia sekä maantieteellistä edustavuutta. Tutkimuseettisen toimikunnan nimittää Nuorisotutkimusseuran hallitus yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen kanssa. Tutkimuseettisen toimikunnan jäsen ei voi olla toimikaudellaan työsuhteessa Nuorisotutkimusseuraan.

Nuorisotutkimusseuran hallituksella on mahdollisuus täydentää toimikuntaa kutsumenettelyllä, mikäli edellä mainitut toimikunnalle asetetut kriteerit eivät muuten täyty. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäällikkö. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Toimikuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Haku toimikuntaan

Kirjoita lyhyt, vapaamuotoinen hakemus, ja liitä mukaan haettavan tehtävän näkökulmasta keskeisimmät ansiot sisältävä ansio- ja julkaisuluettelo.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti Nuorisotutkimusseuran osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi 16.11.2020 klo 16.00 mennessä. Päätöksistä informoidaan hakijoita joulukuussa 2020.

Lisätietoja toimikunnasta.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

Henkilötietojen käsittely

Luottamustoimielimiin lähetettyjä hakemuksia käsitellään Nuorisotutkimusseuran rekrytointirekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti. Lähettämällä hakemuksensa luottamustoimielimeen hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn em. selosteen mukaisesti.

Jaa somessa: