Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan luottamustoimet haettavana toimikaudelle

Nuorisotutkimusseura etsii toimikaudelle 2021–2022

  1. päätoimittajaa Nuorisotutkimus-lehdelle
  2. jäseniä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan
  3. jäseniä Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikuntaan.

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimituskunta

Nuorisotutkimus on vuodesta 1983 lähtien ilmestynyt vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Nuorisotutkimusseura ry. Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, lektioita, katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta ja kirja-arvioita.

Lisätietoa Nuorisotutkimus-lehdestä.

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja

Nuorisotutkimus-lehteen haetaan päätoimittajaa, joka tuntee nuorisotutkimuksen kenttää. Hänellä on tohtorin oppiarvo sekä toimituskokemusta ja halua kehittää lehteä sähköistyvässä ja yhä enemmän erilaisille pisteytyksille perustuvassa toimintaympäristössä.

Päätoimittaja vastaa Nuorisotutkimus-lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhteistyössä toimituskunnan kanssa. Hänen tehtävänään on linjata lehden suuntaa omalla kaudellaan. Päätoimittaja vastaa lehden pääkirjoituksista ja kantaa juridisen vastuun lehden sisällöstä. Päätoimittaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä toimitussihteerin ja toimituskunnan kanssa. Päätoimittajalle maksetaan palkkio tehtävästään.

Nuorisotutkimus-lehden toimituskunta

Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleja ja toimivat tarvittaessa artikkelien arvioijina sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan.

Lehden toimituskuntaan valitaan 12–14 jäsentä, jotka tuntevat nuorisotutkimuksen kenttää. Toimituksen koostumuksessa pidetään tärkeänä sekä maantieteellistä edustavuutta että monitieteellisyyttä ja avoimuutta eri tieteenaloille. Tieteellisen tason ylläpitämiseksi toimituskunnan jäseniksi valitaan pääsääntöisesti tohtoroituneita henkilöitä. Toimituksella on 3–4 kokousta vuodessa.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunta

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina. Tämän jaottelun lisäksi kaikki julkaisut jakautuvat kolmeen eri sarjaan: Tiede, Kenttä ja Liike.

Julkaisutoimikunta visioi ja ideoi tulevia julkaisuja sekä toimii julkaisuista vastaavan henkilöstön apuna ja tukena neuvotteluissa kirjoittajien ja artikkelikokoelmien toimittajien kanssa. Toimikunta toimii osaltaan myös julkaisusarjan tieteellisenä laadunvarmistajana ja huolehtii julkaisusarjan ajankohtaisuudesta. Toimikunta tukee Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa (kirjat ja verkkojulkaisut) arvioimalla tarjottuja käsikirjoituksia ja auttamalla sopivien ulkopuolisten arvioitsijoiden löytämisessä. Julkaisutoiminnasta vastaava henkilö toimii julkaisutoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu yleensä 1–3 kertaa vuodessa.

Julkaisutoimikuntaan haetaan kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 avoimella haulla 6–7 jäsentä. Tieteellisen tason ylläpitämiseksi toimikunnan jäseniksi valitaan pääsääntöisesti tohtoroituneita henkilöitä. Lisäansiona pidetään mediakentän ja/tai kustannusalan tuntemusta. Toimikuntaan toivotaan hakemuksia myös nuorilta nuorisotutkimuksesta kiinnostuneilta henkilöiltä.

Lisätietoa julkaisutoimikunnasta.

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista.

Haku toimikuntiin ja/tai päätoimittajaksi

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimikunnan jäseneksi, Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäseneksi tai Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi. Jos haet molempiin toimikuntiin, kerro se selkeästi hakemuksessasi. Hakiessasi molempiin, kerro myös kumpaa toimikuntaa priorisoit, jos sinut valitaan. Päätoimittajaksi hakevia pyydetään lisäksi kirjoittamaan enintään sivun mittainen tiedepoliittinen linjapaperi, jossa hakija kertoo ajatuksistaan lehden kehittämiseksi. Toimikuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi viimeistään 16.11.2020 klo 16.00.

Päätöksen tehtävistä valinnoista tekee Nuorisotutkimusseuran hallitus joulukuun kokouksessaan 3.12.2020.

Lisätiedot

Lisätietoja lehteä koskevista hauista toimitussihteeri Tanja Konttiselta, tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi tai puh. 044 416 5311

Lisätietoja julkaisutoimikunnan hausta julkaisupäällikkö Vappu Helmisaarelta, vappu.helmisaari@nuorisotutkimus.fi tai puh. 044 416 5312

Henkilötietojen käsittely

Luottamustoimielimiin lähetettyjä hakemuksia käsitellään Nuorisotutkimusseuran rekrytointirekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti. Lähettämällä hakemuksensa luottamustoimielimeen hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn em. selosteen mukaisesti.

Jaa somessa: